บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อรรถาภิธาน คือ เอกสารอ้างอิงที่รวบรวมรายชื่อคำต่าง ๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน (ประกอบไปด้วยคำเหมือนและคำตรงข้าม ในบางครั้ง) ในทางกลับกัน พจนานุกรม จะประกอบไปด้วยคำจำกัดความและการอ่านออกเสียงของคำต่าง ๆ อรรถาภิธานที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ อรรถาภิธานทางประวัติศาสตร์ของพจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์ด มีคำบรรจุมากกว่า 920,000 คำ[ต้องการอ้างอิง]