ช่างตีเหล็ก (อังกฤษ: blacksmith) เป็นช่างโลหะที่สร้างวัตถุจากเหล็กหรือเหล็กกล้าดัดโดยการกดยู่ (forge) โลหะ ใช้เครื่องมือเพื่อทุบ งอและตัด ช่างตีเหล็กผลิตวัตถุ เช่น ประตู ตะแกรง ราวลูกกรง สิ่งติดตรึง (fixture) เบา เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม เครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร วัสดุตกแต่งและศาสนา เครื่องมือทำอาหารและอาวุธ

ช่างตีเหล็กสมัยใหม่กำลังทำงาน

แม้มีหลายคนทำงานกับโลหะอย่างช่างทำเกือกม้า (farrier) ช่างซ่อมล้อ (wheelwright) และช่างตีเกราะ แต่ช่างตีเหล็กมีความรู้ทั่วไปในวิธีทำและซ่อมหลายอย่าง ตั้งแต่อาวุธและเกราะที่ซับซ้อนที่สุดไปจนถึงสิ่งเรียบง่ายอย่างตะปูหรือสายโซ่