พันธสัญญาเดิม (อังกฤษ: Old Testament) เป็นศัพท์ศาสนาคริสต์ใช้เรียกคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ของชาววงศ์วานอิสราเอลโบราณ[1] ที่รวมกันเป็นส่วนแรกของคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์ จำนวนหนังสือในพันธสัญญาเดิมจะแตกต่างกันตามแต่ละนิกายในศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ยอมรับเฉพาะหนังสือ 24 เล่มในคัมภีร์ทานัคว่าเป็นพันธสัญญาเดิม แต่แบ่งใหม่เป็น 39 เล่ม ส่วนนิกายโรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ คอปติกออร์ทอดอกซ์ และคริสตจักรแห่งเอธิโอเปีย มีจำนวนหนังสือที่รับเข้าในสารบบพันธสัญญาเดิมของตนมากกว่า[2]

รายชื่อหนังสือในภาคพันธสัญญาเดิม

แก้

คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม แบ่งหนังสือออกเป็น 5 หมวดใหญ่ ได้แก่

 1. หมวดเบญจบรรณ (Pentateuch) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทรงสร้างของพระเจ้า บรรพชนของชนชาติอิสราเอล เรื่องของพระบัญญัติ และพิธีการต่าง ๆ ของชาวอิสราเอล เป็นสำคัญ ศาสนายูดาห์เรียกคัมภีร์ในหมวดนี้ว่า โทราห์ (Torah)
 2. หมวดประวัติศาสตร์ (Historical books) มี 12 เล่ม ประกอบด้วย โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ 1-2ซามูเอล 1-2พงศ์กษัตริย์ 1-2พงศาวดาร เอสรา เนหะมีย์ และเอสเธอร์ ว่าด้วย พงศาวดารของชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่การตั้งรกราก จนถึงก่อนพระเยซูประสูติ
 3. หมวดปรีชาญาณ (Wisdom books) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์ และบทเพลงซาโลมอน ว่าด้วย บทสรรเสริญพระเจ้าและหนุนใจอิสราเอล ในรูปแบบโคลงกลอนสมัยก่อนคริสตกาล
 4. หมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ (Major prophets) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย อิสยาห์ เยเรมีห์ บทเพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล และดาเนียล ว่าด้วย ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะที่ศาสนายูดาห์นับถือเป็นผู้เผยพระวจนะคนสำคัญและมักอ้างถึงบ่อย
 5. หมวดผู้เผยพระวจนะน้อย (Minor prophets) มี 12 เล่ม ประกอบด้วยโฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีย์ โยนาห์ มีคา นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี ว่าด้วย ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะที่มีการบันทึกไม่มากเท่ากับผู้เผยพระวจนะใหญ่

มีข้อน่าสังเกตว่าคัมภีร์ไบเบิลในภาคพันธสัญญาเดิม ต้นฉบับเขียนด้วยภาษาฮีบรูเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นชื่อของบุคคลหรือสถานที่ในพันธสัญญาเดิมที่ปรากฏในฉบับแปลตรงหรือฉบับแปลต่อ มักอ้างภาษาฮีบรูบ่อยครั้ง เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของเนื้อหาในพระคัมภีร์ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายชื่อหนังสือ

แก้
ทานัค หรือ คัมภีร์ฮีบรู
(24 เล่ม)[a]
โปรเตสแตนต์
(39 เล่ม)
โรมันคาทอลิก
(46 เล่ม)
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
(51 เล่ม)
ภาษาของต้นฉบับ
ฮีบรู: תּוֹרָה (Torah); อังกฤษ: Pentateuch (Five Books of Moses); อาหรับ: التوراة;
โทราห์ หรือ เตารอต หรือ เบญจบรรณ หรือ ปัญจบรรพ
ปฐมกาล ปฐมกาล ปฐมกาล ปฐมกาล ฮีบรู
อพยพ อพยพ อพยพ อพยพ ฮีบรู
เลวีนิติ เลวีนิติ เลวีนิติ เลวีนิติ ฮีบรู
กันดารวิถี กันดารวิถี กันดารวิถี กันดารวิถี ฮีบรู
เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ ฮีบรู
ฮีบรู: נְבִיאִים (Prophets); อังกฤษ: Historical books;
โยชูวา โยชูวา โยชูวา โยชูวา ฮีบรู
ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัย ฮีบรู
นางรูธ[b] นางรูธ นางรูธ นางรูธ ฮีบรู
ซามูเอล 1 ซามูเอล 1 ซามูเอล[c] 1 ซามูเอล[d] ฮีบรู
2 ซามูเอล 2 ซามูเอล[c] 2 ซามูเอล[d] ฮีบรู
พงศ์กษัตริย์ 1 พงศ์กษัตริย์ 1 พงศ์กษัตริย์[c] 1 พงศ์กษัตริย์[d] ฮีบรู
2 พงศ์กษัตริย์ 2 พงศ์กษัตริย์[c] 2 พงศ์กษัตริย์[d] ฮีบรู
พงศาวดาร[b] 1 พงศาวดาร 1 พงศาวดาร 1 พงศาวดาร ฮีบรู
2 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร 2 พงศาวดาร ฮีบรู
1 เอสดราส ฮีบรู
เอสรา-เนหะมีย์[b] เอสรา เอสรา เอสรา[d][e] ฮีบรูและแอราเมอิก
เนหะมีย์ เนหะมีย์ เนหะมีย์[d][e] ฮีบรู
โทบิต โทบิต แอราเมอิก
ยูดิธ ยูดิธ ฮีบรู
เอสเธอร์[b] เอสเธอร์ เอสเธอร์[f] เอสเธอร์[f] ฮีบรู
1 มัคคาบี[g] 1 มัคคาบี ฮีบรู
2 มัคคาบี[g] 2 มัคคาบี กรีก
3 มัคคาบี กรีก
4 มัคคาบี[h] กรีก
ฮีบรู: כְּתוּבִים‎ (Writings); อังกฤษ: Wisdom books; หนังสือบทเพลง
โยบ[b] โยบ โยบ โยบ ฮีบรู
เพลงสดุดี[b] เพลงสดุดี เพลงสดุดี เพลงสดุดี[i] ฮีบรู
คำอธิษฐานของมนัสเสห์ กรีก
สุภาษิต[b] สุภาษิต สุภาษิต สุภาษิต ฮีบรู
ปัญญาจารย์[b] ปัญญาจารย์ ปัญญาจารย์ ปัญญาจารย์ ฮีบรู
เพลงซาโลมอน[b] เพลงซาโลมอน บทเพลงแห่งโซโลมอน บทเพลงแห่งโซโลมอน ฮีบรู
ปรีชาญาณ ปรีชาญาณ กรีก
บุตรสิรา บุตรสิรา ฮีบรู
ฮีบรู: נביאים אחרונים (Latter Prophets); อังกฤษ: Major Prophets; ผู้เผยพระวจนะใหญ่ หรือ ประกาศกใหญ่
อิสยาห์ อิสยาห์ อิสยาห์ อิสยาห์ ฮีบรู
เยเรมีย์ เยเรมีย์ เยเรมีย์ เยเรมีย์ ฮีบรูและแอราเมอิก
เพลงคร่ำครวญ[b] เพลงคร่ำครวญ เพลงคร่ำครวญ เพลงคร่ำครวญ ฮีบรู
บารุค[j] บารุค[j] ฮีบรู[3]
จดหมายของเยเรมีย์[k] กรีก[l]
เอเสเคียล เอเสเคียล เอเสเคียล เอเสเคียล ฮีบรู
ดาเนียล[b] ดาเนียล ดาเนียล[m] ดาเนียล[m] ฮีบรูและแอราเมอิก
แอราเมอิก: תרי עשר (The Twelve); อังกฤษ: Minor Prophets; ผู้เผยพระวจนะน้อย หรือ ประกาศกน้อย
ผู้เผยพระวจนะ 12 ท่าน
โฮเชยา โฮเชยา โฮเชยา ฮีบรู
โยเอล โยเอล โยเอล ฮีบรู
อาโมส อาโมส อาโมส ฮีบรู
โอบาดีห์ โอบาดีห์ โอบาดีห์ ฮีบรู
โยนาห์ โยนาห์ โยนาห์ ฮีบรู
มีคาห์ มีคาห์ มีคาห์ ฮีบรู
นาฮูม นาฮูม นาฮูม ฮีบรู
ฮาบากุก ฮาบากุก ฮาบากุก ฮีบรู
เศฟันยาห์ เศฟันยาห์ เศฟันยาห์ ฮีบรู
ฮักกัย ฮักกัย ฮักกัย ฮีบรู
เศคาริยาห์ เศคาริยาห์ เศคาริยาห์ ฮีบรู
มาลาคี มาลาคี มาลาคี ฮีบรู

เชิงอรรถ

แก้
 1. The 24 books of the Hebrew Bible are the same as the 39 books of the Protestant Old Testament, only divided and ordered differently: the books of the Minor Prophets are in Christian Bibles twelve different books, and in Hebrew Bibles, one book called "The Twelve". Likewise, Christian Bibles divide the Books of Kingdoms into four books, either 1–2 Samuel and 1–2 Kings or 1–4 Kings: Jewish Bibles divide these into two books. The Jews likewise keep 1–2 Chronicles/Paralipomenon as one book. Ezra and Nehemiah are likewise combined in the Jewish Bible, as they are in many Orthodox Bibles, instead of divided into two books, as per the Catholic and Protestant tradition.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 This book is part of the Ketuvim, the third section of the Jewish canon. They have a different order in Jewish canon than in Christian canon.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 The books of Samuel and Kings are often called First through Fourth Kings in the Catholic tradition, much like the Orthodox.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Names in parentheses are the Septuagint names and are often used by the Orthodox Christians.
 5. 5.0 5.1 Some Eastern Orthodox churches follow the Septuagint and the Hebrew bibles by considering the books of Ezra and Nehemiah as one book.
 6. 6.0 6.1 The Catholic and Orthodox Book of Esther includes 103 verses not in the Protestant Book of Esther.
 7. 7.0 7.1 The Latin Vulgate, Douay-Rheims, and Revised Standard Version Catholic Edition place First and Second Maccabees after Malachi; other Catholic translations place them after Esther.
 8. In Greek Bibles, 4 Maccabees is found in the appendix.
 9. Eastern Orthodox churches include Psalm 151 and the Prayer of Manasseh, not present in all canons.
 10. 10.0 10.1 In Catholic Bibles, Baruch includes a sixth chapter called the Letter of Jeremiah. Baruch is not in the Protestant Bible or the Tanakh.
 11. Eastern Orthodox Bibles have the books of Baruch and the Letter of Jeremiah separate.
 12. ฮีบรู; see Letter of Jeremiah for details.
 13. 13.0 13.1 In Catholic and Orthodox Bibles, Daniel includes three sections not included in Protestant Bibles. The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children are included between Daniel 3:23–24. Susanna is included as Daniel 13. Bel and the Dragon is included as Daniel 14. These are not in the Protestant Old Testament.

อ้างอิง

แก้
 1. Jones 2001, p. 215.
 2. Barton 2001, p. 3.
 3. Britannica, 1911

บรรณานุกรม

แก้

ดูเพิ่ม

แก้