หนังสือพงศ์กษัตริย์

หนังสือพงศ์กษัตริย์ (อังกฤษ: Books of Kings, ฮีบรู: ספר מלכים ‎) เป็นหนังสือเล่มที่เก้าของคัมภีร์ฮีบรู หรือหนังสือที่สิบเอ็ดและสิบสองของพันธสัญญาเดิม เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนับแต่การก่อกบฏของอาโดนียาห์ บุตรคนที่สี่ของกษัตริย์ดาวิด (ประมาณ 1015 ปีก่อนคริสตกาล) จนถึงยูดาห์ตกเป็นเชลยครั้งสุดท้าย (ประมาณ 586 ปีก่อนคริสตกาล)[1]

เนื้อหาแก้ไข

พงศ์กษัตริย์ฉบับที่ 1แก้ไข

  • การสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ดาวิด
  • ความรุ่งเรืองของกษัตริย์ซาโลมอน
  • การแตกแยกทางการเมืองและศาสนา
  • ประวัติศาสตร์ของสองอาณาจักรจนถึงสมัยประกาศกเอลียาห์
  • เรื่องราวเกี่ยวกับประกาศกเอลียาห์

พงศ์กษัตริย์ฉบับที่ 2แก้ไข

  • เรื่องราวเกี่ยวกับประกาศกเอลีชา
  • เหตุการณ์ของอาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาห์ - การทำลายกรุงสะมาเรีย
  • วาระสุดท้ายของอาณาจักรยูดาห์

อ้างอิงแก้ไข

  1. พงศ์กษัตริย์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย