คอปติกออร์ทอดอกซ์

คริสตจักรคอปติกออร์ทอดอกซ์แห่งอะเล็กซานเดรีย (คอปติก: Ϯⲉⲕ̀ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ̀ⲛⲣⲉⲙ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ ̀ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ti.eklyseya en.remenkimi en.orthodoxos ente alexandhrias; อังกฤษ: Coptic Orthodox Church of Alexandria) เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์และภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นส่วนหนึ่งของนิกายออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์ซึ่งแยกออกมาจากนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์หลังการสังคายนาแห่งแคลซีดันในปี ค.ศ. 451 เพราะความขัดแย้งกันเรื่องคริสตวิทยา ประเด็นที่ทำให้เกิดศาสนเภทนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามาจากประเด็นใดแน่ แต่โดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของพระคริสต์ แม้คริสตจักรนี้จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอียิปต์ แต่ก็มีศาสนิกชนอยู่ทั่วโลก เชื่อกันว่านักบุญมาระโกผู้นิพนธ์พระวรสารและอัครทูตเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรนี้ราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 (ประมาณ ค.ศ. 45)[1] ประมุของค์ปัจจุบันของคริสตจักรมีสมณศักดิ์เป็น "พระสันตะปาปาแห่งอะเล็กซานเดรียและอัครบิดรแห่งแอฟริกาทั้งปวง ณ สันตะสำนักแห่งนักบุญมาระโก"

วิหารของศาสนาคริสต์คอปติกในอียิปต์

ในปี ค.ศ. 2012 มีชาวอียิปต์ถึงร้อยละ 10 นับถือนิกายนี้ และนิกายนี้ยังเป็นนิกายเดียวที่ยังคงใช้ภาษาอียิปต์เป็นภาษาทางศาสนา[2]

ในประเทศไทย

แก้

สำหรับในประเทศไทย ทางคริสตจักรคอปติกออร์ทอดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรียได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในไทยตั้งแต่ ค.ศ. 2004 ภายใต้การกำกับของบิชอปแดเนียลแห่งมุขมณฑลซิดนี่ย์และพื้นที่ในสังกัด (Diocese of Sydney & Affiliated Regions) ประเทศออสเตรเลีย มีโบสถ์ 2 แห่ง ได้แก่

  1. โบสถ์นักบุญมาระโกและนักบุญจอร์จ (บางกะปิ,กรุงเทพฯ)
  2. โบสถ์นักบุญยากอบอัครสาวก (สังขละบุรี,กาญจนบุรี) ซึ่งได้เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกด้วย[3]

อ้างอิง

แก้
  1. Eusebius of Caesarea, the author of Ecclesiastical History in the 4th century, states that Saint Mark came to Egypt in the first or third year of the reign of Emperor Claudius, i.e. 41 or 43 A.D. "Two Thousand years of Coptic Christianity" Otto F. A. Meinardus p28.
  2. U.S.Dept of State/Egypt
  3. http://bishopdanielsupporters.blogspot.com/2009/09/achievements-of-hg-bishop-daniel.html

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้