พระคริสต์[3] (อังกฤษ: Christ; กรีก: Χριστός, คริสตอส;) ในศาสนายูดาห์เรียกว่าพระเมสสิยาห์[4] หมายถึง ผู้ได้รับเจิม ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ใช้คำนี้เป็นสมัญญานามของพระเยซู[5]

รูป พระคริสต์ผู้ทรงสรรพานุภาพ ที่อารามนักบุญแคเธอริน พระพักตร์ของพระเยซูสองฝากแสดงอารมณ์ต่างกัน สื่อว่าพระเยซูมีสองธรรมชาติคือเป็นพระเป็นเจ้าและเป็นมนุษย์ในบุคคลเดียว[1][2]

คริสต์ศาสนิกชน หรือ คริสตชน คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์ที่ถูกทำนายไว้ในคัมภีร์ฮีบรู ดังนั้นชาวคริสต์จึงมักเรียกพระเยซูว่า พระเยซูคริสต์ ซึ่งหมายถึง พระเยซูผู้ได้รับเจิม ในปัจจุบันคำว่าพระคริสต์จึงใช้หมายถึงพระเยซูชาวนาซาเรธไปโดยปริยาย[6]

ศาสนายูดาห์ไม่เคยยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์[7] (แม้แต่พระวรสารในสารบบคัมภีร์ไบเบิลก็กล่าวถึงเรื่องชาวยิวปฏิเสธพระเยซู) แต่คริสต์ศาสนิกชนก็ยังเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์และจะเสด็จมาอีกครั้งในการพิพากษาครั้งสุดท้าย

การใช้คำว่า "คริสต์" เพื่อหมายถึงพระเยซูโดยเฉพาะยังปรากฏในชื่อสาขาวิชา เช่น เทววิทยาศาสนาคริสต์ คริสตวิทยา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นศึกษาธรรมชาติและสถานะบุคคลของพระเยซูตามที่ปรากฏในพระวรสารในสารบบและบทจดหมายต่าง ๆ ในพันธสัญญาใหม่

อ้างอิง

แก้
  1. God's human face: the Christ-icon by Christoph Schoenborn 1994 ISBN 0-89870-514-2 page 154
  2. Sinai and the Monastery of St. Catherine by John Galey 1986 ISBN 977-424-118-5 page 92
  3. พระวรสารนักบุญมัทธิว 1:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  4. พระวรสารนักบุญยอห์น 1:41, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. Jesus of history, Christ of faith by Thomas Zanzig 2000 ISBN 0-88489-530-0 page 33
  6. "Etymology Online: Christ". Etymonline.com. สืบค้นเมื่อ November 19, 2010.
  7. The nine questions people ask about Judaism by Dennis Prager, Joseph Telushkin 1981 ISBN 0-671-42593-5 page 87