หนังสือผู้วินิจฉัย

หนังสือผู้วินิจฉัย (อังกฤษ: Book of Judges; ฮีบรู: ספר שופטים, Sefer Shoftim) เป็นหนังสือเล่มที่ 7 ของคัมภีร์ฮีบรูและพันธสัญญาเก่าของศาสนาคริสต์ หนังสือนี้ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างการพิชิตที่ระบุในหนังสือโยชูวาถึงการจัดตั้งอาณาจักรในหนังสือซามูเอล ซึ่งผู้วินิจฉัยพระคัมภีร์ถือว่าเป็นช่วงที่มีผู้นำชั่วคราว[1] เรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปตามรูปแบบนี้: ผู้คนไม่ศรัทธาต่อพระยาห์เวห์ พระองค์จึงส่งตัวพวกเขาให้อยู่ภายใต้น้ำมือของศัตรู ผู้คนขออภัยโทษและวิงวอนขอความเมตตาพระยาห์เวห์ ซึ่งพระองค์ส่งมาในรูปของผู้นำหรือ ("ผู้วินิจฉัย" ดูเพิ่มที่ โชเฟต) ผู้วินิจฉัยช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากการกดขี่ และพวกเขาก็เจริญรุ่งเรือง แต่ภายหลังกลับปฏิเสธศรัทธาและเกิดเป็นวัฏจักรอีกครั้ง[2] นักวิชาการถือว่าเรื่องราวหลายเรื่องในหนังสือผู้วินิจฉัยเป็นเรื่องที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เฉลยธรรมบัญญัติ โดยส่วนหลักมีอายุถึงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช และเนื้อหาอย่างบทเพลงของเดโบราห์มีอายุนานกว่านั้น[3][4]

เนื้อหา แก้

หนังสือผู้วินิจฉัยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วนหลัก: อารัมภบทคู่ (บทที่ 1:1–3:6) เนื้อหาหลัก (3:7–16:31) และปัจฉิมบทคู่ (17–21)[5]

องค์ประกอบ แก้

 
"กิเดโอนของคุณพระเจ้าสำหรับปาฏิหารย์น้ำค้าง" ภาพวาดโดย Maarten van Heemskerck (Musée des Beaux-Arts de Strasbourg)

ไม่เป็นที่กระจ่างว่าผู้คนที่กล่าวถึงในหนังสือผู้วินิจฉัยมีตัวตนจริงหรือไม่[6][7]

อ้างอิง แก้

 1. Niditch 2008, pp. 2–3.
 2. Soggin 1981, p. 4.
 3. Bacon & Sperling 2007, pp. 563–66.
 4. Alter 2013, p. 105.
 5. Guest 2003, p. 190.
 6. Thompson 2000, p. 96.
 7. Brettler 2002, p. 107.

บรรณานุกรม แก้

 • Alter, Robert (2013). Ancient Israel: The Former Prophets: Joshua, Judges, Samuel, and Kings. New York: W. W. Norton & Co. ISBN 978-0-39324027-6.
 • Bacon, Gershon; Sperling, S. David (2007). "Judges (Heb. שופטים), Book of". Encyclopaedia Judaica. Vol. 11 (2nd ed.). pp. 561–66.
 • Brettler, Marc Zvi (2002). The Book of Judges. Psychology Press. p. 107. ISBN 978-0-415-16216-6.
 • Guest, P. Deryn (2003). "Judges". ใน Dunn, James D. G.; Rogerson, John William (บ.ก.). Commentary on the Bible. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3711-0.
 • Niditch, Susan (2008). Judges: a commentary. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22096-9.
 • Soggin, Alberto (1981). Judges. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22321-2.
 • Thompson, Thomas L. (1 January 2000). Early History of the Israelite People: From the Written & Archaeological Sources. Brill. p. 96. ISBN 978-90-04-11943-7.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ข้อความดั้งเดิม

แปลภาษาฮีบรู

ฉบับศาสนาคริสต์

บทความ

บทแนะนำสั้น ๆ

ก่อนหน้า
หนังสือโยชูวา
หนังสือผู้วินิจฉัย
คัมภีร์ฮีบรู
ถัดไป
หนังสือซามูเอล
ก่อนหน้า
หนังสือโยชูวา
หนังสือผู้วินิจฉัย
พันธสัญญาเดิม
ของศาสนาคริสต์
ถัดไป
หนังสือนางรูธ