บทความที่สร้างแก้ไข

เกมส์แก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

วงดนตรีแก้ไข

เพลงแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

บุคคลแก้ไข

อัลบั้มแก้ไข

รายผู้นำประเทศแก้ไข

เว็ปไซต์แก้ไข

วิดิโอเกมส์แก้ไข

ตัวละครสมมติแก้ไข

อื่นๆ นิติกรรมทางแพ่ง

รางวัลแก้ไข