Welcome to my talk page, Whitetissue!

(talk message contribs )ระยะเวลาในวิกิพีเดีย: 9 ปี 6 วัน
100 บทความใหม่ล่าสุดของวิกิพีเดียภาษาไทย


สถิติวิกิพีเดียไทย แก้

วันนี้ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • บทความ:162,673 บทความ
  • หน้าทั้งหมด: 1,069,951 หน้า
  • แก้ไข: 11,326,942 ครั้ง
  • ไฟล์: 20,867 ไฟล์ (ไม่รวมวิกิมีเดียคอมมอนส์)
  • ผู้ใช้: 469,620 คน
  • ผู้ดูแล: 19 คน

เกี่ยวกับวิกิพีเดีย แก้