วิกิพีเดีย:แม่แบบ

 หมายเหตุ: การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ให้ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{โครงจังหวัด}}

หน้านี้ให้ดัชนีสำหรับมุมมองกว้าง ๆ ของแม่แบบมาตรฐานซึ่งใช้ในวิกิพีเดีย ไม่ว่าคุณกำลังจะเพิ่มข้อความใหม่ลงไปหรือติดป้ายบทความ เพิ่มแท็ก หรือเพิ่มแม่แบบ หน้านี้จะให้มุมมองกว้าง ๆ ของเนื้อหาซึ่งครอบคลุมในแต่ละหัวเรื่อง

มีสองวิธีหลักในการใช้แม่แบบในบทความ: transclusion หรือ "inclusion" (สามารถทำได้โดยใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}}) และ subclusion หรือ "substitution" การใช้งานแบบแรกจะเป็นการรวมเนื้อหาของแม่แบบที่คุณนำมาใส่บนบทความเมื่อมันโหลดเสร็จ ในขณะที่อย่างหลังจะเป็นการนำเนื้อหาของแม่แบบมาเพิ่มในบทความเป็นการถาวร ซึ่งไม่ว่าเนื้อหาในแม่แบบจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง แต่เนื้อหาที่คุณได้เพิ่มลงไปแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รูปแบบโดยทั่วไปของการใช้แม่แบบคือแบบแรก ในขณะที่ในแบบหลัง คุณสามารถลอกโค้ดของแม่แบบมายังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรืออาจใช้ subst:

แม่แบบ หรือ เทมเพลต (template) คือชื่อเรียกของหน้าวิกิพีเดียที่มีการใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป โดยประโยชน์ของแม่แบบคือ

  1. เขียนครั้งเดียวใช้งานได้หลายครั้ง
  2. ป้องกันปัญหาการแก้ไขข้อมูลซ้ำซ้อน โดยการแก้ไข 2 หน้าที่ไม่เหมือนกัน
  3. ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงระหว่างบทความ ที่ใกล้เคียงกันได้ (สำหรับแม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ)
  4. สะดวกสำหรับการตรวจสอบ โดยแต่ละแม่แบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันในหมวดหมู่ของแม่แบบนั้น

แม่แบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • แม่แบบแสดงข้อความ ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีการใช้หลาย ๆ ครั้ง
  • แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ เป็นแม่แบบใช้แสดงข้อความชนิดหนึ่ง แต่แสดงข้อความที่มีการเชื่อมโยง ไปหาข้อความอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มบทความที่ใกล้เคียงกันได้

แม่แบบแสดงข้อความ แก้

ดูรายชื่อแม่แบบแสดงข้อความที่สร้างไว้แล้วที่ วิกิพีเดีย:รายการแม่แบบแสดงข้อความ

แม่แบบแสดงข้อความ ใช้สำหรับแสดงข้อความที่มีการเรียกใช้มากกว่า 1 บทความ โดยแบ่งรูปแบบการใช้งานดังนี้

แสดงข้อมูล แก้

ถ้าต้องการแสดงข้อมูลถึงผู้อ่าน สามารถเขียน {{โครงความรู้}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:โครงความรู้

และ แม่แบบ:โครงความรู้ จะแสดงผลดังนี้


แจ้งข้อมูล แก้

ในกรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูลถึงชาววิกิพีเดียคนอื่น ๆ เราสามารถใส่แม่แบบแจ้งข้อมูลไว้ที่หัวบทความหรือส่วนที่ต้องการแจ้ง เช่น เขียน {{ช่วยดูหน่อย}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:ช่วยดูหน่อย และ {{ตรวจความเป็นกลาง}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:ตรวจความเป็นกลาง

แม่แบบ:ช่วยดูหน่อย จะแสดงผลดังนี้
แม่แบบ:ตรวจความเป็นกลาง จะแสดงผลดังนี้
และ แม่แบบ:ไม่เป็นกลาง จะแสดงผลดังนี้

ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:รายการแม่แบบแสดงข้อความ สำหรับแม่แบบแสดงข้อความอื่น ๆ

แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ แก้

ดูรายชื่อแม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อที่สร้างไว้แล้ว รายการแม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ

แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ มีลักษณะเพื่อการแสดงผลโดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงบทความสองบทความขึ้นไปโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แบบป้ายกลุ่มบทความ และ แบบกล่องข้อมูล

ป้ายกลุ่มบทความ แก้

แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อเป็นแม่แบบใช้แสดงข้อความชนิดหนึ่ง แต่แสดงข้อความที่มีการเชื่อมโยง ไปหาข้อความอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มบทความที่ใกล้เคียงกันได้ โดยปกติจะใส่ไว้ที่ส่วนท้ายของบทความ ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายสตาร์ วอร์ส ภาคต่าง ๆ จาก (แม่แบบ:สตาร์ วอร์ส) เรียกใช้โดยเขียน {{สตาร์ วอร์ส}} จะแสดงข้อความดังนี้

กล่องข้อมูล แก้

แม่แบบกล่องข้อมูล แม่แบบชนิดนี้ใช้สำหรับช่วยในการใส่ข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันให้ง่ายขึ้น ใช้ส่วนมากสำหรับแม่แบบที่มีลักษณะเป็นตาราง โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใส่โค้ดของการสร้างตาราง ตัวอย่างเช่น

โค้ดที่ใส่ การแสดงผล

{{ตารางวรรณคดี
| กวี =
| ประเภท = พิธีกรรม
| คำประพันธ์ = [[ร่ายดั้น]] และ [[โคลงห้า]]
| ความยาว = 35 บท?
| สมัย = ต้นสมัยอยุธยา
| ปี =
| ชื่ออื่น = ลิลิตโองการแช่งน้ำ, ประกาศแช่งน้ำโคลงห้า
| ลิขสิทธิ์ = -
}}

แม่แบบ
ชื่ออื่นลิลิตโองการแช่งน้ำ, ประกาศแช่งน้ำโคลงห้า
ประเภทพิธีกรรม
คำประพันธ์ร่ายดั้น และ โคลงห้า
ความยาว35 บท?
ยุคต้นสมัยอยุธยา
ลิขสิทธิ์-
  ส่วนหนึ่งของสารานุกรมวรรณศิลป์

วิธีการเรียกใช้ แก้

วิธีการเรียกใช้แม่แบบ ทำได้โดยการใส่ชื่อแม่แบบ (โดยไม่มีคำว่า แม่แบบ) ไว้ในเครื่องหมายปีกกาคู่ ในลักษณะ {{__ชื่อแม่แบบ__}} สำหรับแม่แบบธรรมดา และ {{__ชื่อแม่แบบ__|__ตัวแปร1__|__ตัวแปร2__|__ตัวแปร3__}}สำหรับแม่แบบที่ต้องการตัวแปร

  • สำหรับแม่แบบธรรมดา มีตัวอย่างดังนี้ เช่นเขียน {{เสียรส}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:เสียรส หรือเขียน {{โครงความรู้}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:โครงความรู้
  • สำหรับแม่แบบที่ต้องการตัวแปร ค่าตัวแปรที่ใส่จะปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของการแสดงผล หรือปรากฏในลิงก์ของแม่แบบนั้น มีตัวอย่างดังนี้ เช่นเขียน {{รวม|_ตัวอย่าง_กขฃคฅ_}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:รวม โดยมีความประสงค์ที่จะรวมบทความหนึ่งเข้ากับอีกบทความหนึ่ง โดยแสดงผลดังนี้

วิธีสร้างแม่แบบ แก้

ดูวิธีการสร้างแม่แบบและการใช้ตัวแปรทั้งหมดที่ วิกิพีเดีย:วิธีการสร้างแม่แบบ

เนื่องจากแม่แบบเปรียบเสมือนบทความหนึ่ง ๆ การสร้างแม่แบบ มีลักษณะการสร้างเช่นเดียวกับบทความปกติ แต่ชื่อแม่แบบทุกแม่แบบจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า "แม่แบบ:" (คำว่า แม่แบบ กับเครื่องหมายโคลอน) เสมอ เช่น แม่แบบ:เสียรส หรือ แม่แบบ:โครงความรู้

การจัดหมวดหมู่ แก้

แม่แบบใด ที่มีการจัดหมวดหมู่โดยใช้ [[หมวดหมู่:__ชื่อหมวดหมู่__]] บทความที่นำแม่แบบไปใช้นั้น จะถูกจัดเข้าหมวดหมู่ที่กำหนดในแบบนั้น ๆ

ปัญหาที่พบบ่อย แก้

  • ถ้ามีการแก้ไขหมวดหมู่ในแม่แบบ หมวดหมู่ที่ปรากฏในบทความที่อ้างจากแม่แบบจะไม่มีการแก้ไข นอกจากบทความนั้นได้ทำการแก้ไข หลังจากแก้ไขหมวดหมู่แล้ว

ดูเพิ่ม แก้