เปิดเมนูหลัก

วิกิพีเดีย:บทความหมายถึงอะไร

บทความ ของวิกิพีเดีย หมายถึง หน้าหนึ่งหน้า ที่มีข้อมูล รายชื่อ ตาราง หรือแผนภูมิ ทั้งนี้ ที่มีเนื้อหาเป็นสารานุกรม

หน้าบทความ จะมี คำว่า "บทความ" อยู่ซ้ายบน ซึ่งจะไม่รวมใน หน้าพิเศษ หรือ หน้าเปลี่ยนทาง

ชนิดของบทความแก้ไข

หน้าบทความ จะไม่นับรวมหน้าที่มีชื่อพิเศษนำหน้า ดังนี้

  • ชื่อพิเศษ วิกิพีเดีย (และ Wikipedia) เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการของวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง วิกิพีเดีย:ศาลาประชาคม และหน้าอภิปราย คือ วิกิพีเดีย:สภากาแฟ); (เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ namespace "วิกิพีเดีย" นั้น ถูกนับเป็นบทความ ไม่ถือเป็นหน้าพิเศษ)
  • ชื่อพิเศษ พูดคุย เป็นหน้าสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับหน้านั้น ๆ (ยกตัวอย่าง พูดคุย:หน้าหลัก)
  • ชื่อพิเศษ พิเศษ เป็นหน้าที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ ไม่สามารถแก้ไขตามต้องการได้ (เช่น พิเศษ:Allpages)
  • ชื่อพิเศษ ผู้ใช้ (และ User) เป็นหน้าของผู้เขียนวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง ผู้ใช้:นายวิกิพีเดีย)
  • ชื่อพิเศษ ภาพ (และ ไฟล์ , File ,Image) เป็นหน้าของรูปภาพที่ถูกอัปโหลดขึ้นมา (ยกตัวอย่าง ไฟล์:Wikipedia-logo-th.png)

จำนวนบทความแก้ไข

จำนวนบทความนับจาก จำนวนบทความทั้งหมด หักลบด้วยจำนวนหน้าพิเศษ (หน้าผู้ใช้ หน้าพูดคุย หน้าวิกิพีเดีย ฯลฯ) และหักลบด้วยบทความที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงไปหาบทความอื่น ซึ่งจะได้เท่ากับจำนวนบทความทั้งหมด 132,413 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย

ดูเพิ่มแก้ไข