วิกิพีเดีย:เนมสเปซโครงการ

โครงสร้างข้อมูลวิกิพีเดีย
เนมสเปซหัวเรื่อง เนมสเปซคุย
0 (หลัก/บทความ) พูดคุย 1
2 ผู้ใช้ คุยกับผู้ใช้ 3
4 วิกิพีเดีย คุยเรื่องวิกิพีเดีย 5
6 ไฟล์ คุยเรื่องไฟล์ 7
8 มีเดียวิกิ คุยเรื่องมีเดียวิกิ 9
10 แม่แบบ คุยเรื่องแม่แบบ 11
12 วิธีใช้ คุยเรื่องวิธีใช้ 13
14 หมวดหมู่ คุยเรื่องหมวดหมู่ 15
100 สถานีย่อย คุยเรื่องสถานีย่อย 101
108 หนังสือ คุยเรื่องหนังสือ 109
118 ฉบับร่าง คุยเรื่องฉบับร่าง 119
828 มอดูล คุยเรื่องมอดูล 829
2300 2301
2302 2303
-1 พิเศษ
-2 สื่อ

เนมสเปซวิกิพีเดียหรือเนมสเปซโครงการเป็นเนมสเปซประกอบด้วยหน้าบริหารที่มีสารสนเศหรือการอภิปรายเกี่ยวกับวิกิพีเดีย หน้าในเนมสเปซนี้มีคำเติมหน้า วิกิพีเดีย: เสมอ เลขเนมสเปซโครงการคือ 4

เนื้อหา

แก้

หน้าใน "เนมสเปซโครงการ" เองไม่เป็นส่วนหนึ่งของสารานุกรม หน้าบริหารเจตนาให้ผู้เขียนหรือเครื่องมืออัตโนมัติใช้สำหรับการจัดระเบียบและวิธีการปกครองสารานุกรม ฉะนั้นหน้าเหล่านี้โดยทั่วไปจึงไม่ต้องมีมาตรฐานเนื้อหาหรือการพิสูจน์ยืนยันได้เช่นบทความ ทว่า หน้าเหล่านี้จำเป็นต้องเข้ากับนโยบายด้านกฎหมายและความประพฤติของวิกิพีเดียเช่นเดียวกับทุกหน้า

เนมสเปซโครงการไม่ใช่บริการหน้าเว็บไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ควรใช้เป็นกรุระยะยาวเพื่อเก็บหน้าที่ดูเหมือนบทความ บทความในเนมสเปซโครงการที่กำลังเขียนอาจย้ายไปหน้าร่างในสเปซผู้ใช้เพื่อให้เวลามีการพัฒนาและการตอบรับที่นั่นก่อนย้ายไปเนมสเปซหลักของวิกิพีเดีย ร่างค้างหรือถูกทิ้งในเนมสเปซโครงการซึ่งละเมิดนโยบายที่ใช้กับหน้าที่มิใช่เนื้อหาอาจถูกลบได้ ผู้เขียนไม่อาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือรังควาญไม่ว่าที่ใดในวิกิพีเดีย