บาเบลและกล่องผู้ใช้
ja-4 この利用者は母語話者に近い日本語の知識を有しています。
ผู้ใช้ตามภาษา

https://phyblas.hinaboshi.com

หน้าที่แปล แก้ไข

ส่วนใหญ่ช่วยเขียนบทความให้วิกิพีเดียไทยโดยการแปลจากวิกิพีเดียภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนเป็นหลัก

หน้าหลัก ๆ ที่แปล:

 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิดาราศาสตร์