รายพระนามจักรพรรดิแห่งทิเบต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

แจ็นโป (ทิเบต: བཙན་པོ།, ไวลี: bTsan-po, พินอินทิเบต: zänbo) หรือจักรพรรดิแห่งถู่ปัว (吐蕃君主) คือผู้ปกครองสูงสุดของจักรวรรดิทิเบต

ชื่อ อักษรทิเบต พินอินทิเบต ชื่อในระบบไวลี ชื่อจีน ช่วงเวลาที่ครองราชย์
ยาชีแจ็นโป གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ། nyachizänbo gNya-khri btsan-po 聂赤赞普 BC 360-BC 329
มูชีแจ็นโป མུ་ཁྲི་བཙན་པོ། muchi zänbo Mu-khri btsan-po 穆赤赞普 BC 329-BC 302
ทิงชีแจ็นโป དིང་ཁྲི་བཙན་པོ། tingchi zänbo Ding-khri btsan-po 定赤赞普 BC 302-BC 277
โซชีแจ็นโป སོ་ཁྲི་བཙན་པོ། sochi zänbo So-khri btsan-po 索赤赞普 BC 277-BC 248
เมร์ชีแจ็นโป མེར་ཁྲི་བཙན་པོ། mêrchi zänbo Mer-khri btsan-po 美赤赞普 BC 248-BC 207
ตักชีแจ็นโป གདགས་ཁྲི་བཙན་པོ། dagchi zänbo gDags-khri btsan-po 达赤赞普 BC 208-BC 179
ซิบชีแจ็นโป སྲིབ་ཁྲི་བཙན་པོ། sibchi zänbo Srib-khri btsan-po 塞赤赞普 BC 179-BC 146
ชีคุมแจ็นโป གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ chikum zänbo Gri-gum btsan-po 止贡赞普 BC 146-BC 123
ปูเตคุงแกย པུ་ལྡེ་གུང་རྒྱལ། budê kunggyä Pu-de gung-rgyal 布德共杰 BC 123-BC 93
เอโซเล็ก ཨེ་ཤོ་ལེགས། êxolêg E sho legs 艾雪勒 BC 93-BC 71
เตโซเล็ก དེ་ཤོ་ལེགས། dêxolêg De sho legs 德雪勒 BC 71-BC 38
ทีโซเล็ก ཐི་ཤོ་ལེགས། tixolêg Thi sho legs 提雪勒 BC 38-11
คูรูเล็ก གུང་རུ་ལེགས། kurulêg Gu ru legs 古茹勒 11-26
จงซีเล็ก འབྲོང་ཞེར་ལེགས། zhongxilêg vBrong zhi legs 仲谢勒 26-64
อีซีเล็ก ཨི་ཤོ་ལེགས། ixilêg I shi legs 伊雪勒 64-99
ซานัมซินเต ཟ་ནལ་ཟིན་ལྡེ། sanam sindê Za nam zin lde 萨南森德 99-128
เตชวีนัมซุงแจ็น ལྡེ་འཕྲུལ་ནམ་གཞུང་། dêchü nam xungzän lDe vphrul nam gzhung btsan 德楚南雄 128-152
เซเนอนัมเต སེ་སྣོལ་གནམ་ལྡེ། sênö namdê Se snol gnam lde 色诺南德 152-178
เซเนอโปเต སེ་སྣོལ་པོ་ལྡེ། sênö bodê Se snol po lde 色诺布德 178-220
เตเนอนัม ལྡེ་སྣོལ་ནམ dênönam lDe snol nam 德诺南 220-245
เตเนอโป ལྡེ་སྣོལ་པོ dênöbo lDe snol po 德诺布 245-276
เตแกยโป ལྡེ་རྒྱལ་པོ dêgyäbo lDe rgyal po 德结布 276-326
เตจินแจ็น ལྡེ་སྤྲིན་བཙན dêzhinzän lDe sprin btsan 德振贊 326-352
โตรีลุงแจ็น ཏོ་རི་ལུང་བཙན dori lungzän To ri long btsan 结多日隆赞 352-382
ชีแจ็นนัม ཁྲི་བཙན་ནམ chizännam Khri btsan nam 赤赞南 382-402
ชีจาปุงแจ็น ཁྲི་སྒྲ་དཔུང་བཙན chizha bungzän Khri sgra dpung btsan 赤扎邦赞 402-412
ชีเจทกแจ็น ཐོག་རྗེ་ཐོག་བཙན chije togzän Khri thog rje btsan 赤脱吉赞 412-432
ลาโทโทรีแญ็นแจ็น ཐོ་ཐོ་ཏི་གཉན་བཙན lhato tori nyänzän Lha tho tho ri gnyan btsan 佗土度日贊 432-512?
ชีแญนซงแจ็น ཁྲི་གཉན་གཟུངས་བཙན chinyän sungzän Khri gnyan gzungs btsan 赤宁松赞 512-537
จงแญ็นเตรู འབྲོང་གཉན་ལྡེ་རུ། zhongnyän dêru vBrong gnyan ldevu 仲宁德乌 537-562
ตักรีแญ็นซิก སྟག་རི་གཉན་གཟིགས། dag ri nyänsig dMus long dkon pa bkra shis 达日宁色 562-618
นัมรีซงแจ็น གནམ་རི་སྲོང་བཙན། namri songzän gNam-ri Srong-btsan 南日松赞 618-629
ซงแจ็นกัมโป སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ songzän gambo Srong-btsan sgam-po 松贊干布 629-650
คุงซงคุงแจ็น གུང་རི་གུང་བཙན་ kungsong kungzän Gung-ri gung-btsan 共日共赞 650-655
มังซงมังแจ็น མང་སྲོང་མང་བཙན་ mangsong mangzän Mang-srong mang-btsan 芒松芒贊 650-676
ชีตวีซงแจ็น ཁྲི་འདུས་སྲོང་བཙན། chidü songzän Khri 'dus-srong btsan 杜松芒波傑 676-704
ชีซงเตแจ็น ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ Chisong Dêzän Khri-srong lDe-btsan 赤松德贊 755-797
มูเนแจ็นโป མུ་ནེ་བཙན་པོ་ munê zänbo Mu-ne btsan-po 木奈贊普 797-798
ชีเตซงแจ็น ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་ chidê songzän Khri-lde-srong-btsan 赤德松贊 798-800
802-815
รัลปาแจ็น རལ་པ་ཅན ral ba jän ral pa can 赤祖德贊 815-838
ลังทาร์มา གླང་དར་མ་ lang tar ma Glang dar-ma 朗達瑪 838-842