พระเจ้ารัลปาแจ็น

พระเจ้ารัลปาแจ็น (ทิเบต: རལ་པ་ཅན, ไวลี: ral pa can, พินอินทิเบต: ral ba jän) เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้าชีเตซงแจ็น ในรัชสมัยของพระองค์มีการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างมาก สนับสนุนการแปลพระไตรปิฎก ทรงรับไตรสรณคมน์ทุกครั้งก่อนออกว่าราชการ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระองค์สร้างความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการและประชาชนที่นับถือศาสนาบอน ทรงครองราชย์อยู่นาน 20 ปี ปลายรัชกาลเกิดความยุ่งยากในราชวงศ์ พระองค์เสด็จสวรรคตโยพลัดตกจากบันได ชาวทิเบตโดยทั่วไปเชื่อว่าพระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์

พระเจ้ารัลปาแจ็น
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิทิเบต
ครองราชย์พ.ศ. 1358 - 1379
ก่อนหน้าพระเจ้าชีเตซงแจ็น
ถัดไปพระเจ้าลังทาร์มา
ประสูติพ.ศ. 1345
สวรรคตพ.ศ. 1379
ฝังพระศพkhri-sting-rmang-ri, pying-bar (ปัจจุบันคือ Qonggyai County)
พระนามเต็ม
Tritsuk Detsen
Lönchen
พระราชบิดาพระเจ้าชีเตซงแจ็น
พระราชมารดาbro-bza' lha-rgyal-mang-mo-rje
ศาสนาศาสนาพุทธแบบทิเบต

อ้างอิง แก้

  • ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. กทม. : ศูนย์ไทยทิเบต, 2538.