ในช่วงพ.ศ. 1100-1200 พระเจ้าซรอนซันกัมโป กษัตริย์ในทิเบตใต้ ส่ง โทนมี สมโภตา เสนาบดีคนหนึ่ง ไปอินเดีย เพื่อหาข้อมูลทางพุทธศาสนา สมโภตาได้ประดิษฐ์อักษรทิเบตขึ้น โดยใช้อักษรเทวนาครีเป็นแบบ และเขียนไวยากรณ์ภาษาทิเบต โดยใช้ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตเป็นตัวอย่าง อักษรทิเบตนี้ ใช้เขียนคัมภีร์ทางพุทธศาสนา พจนานุกรมสันสกฤต-ทิเบตเล่มแรก มีเมื่อราวพ.ศ. 1400 การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ ที่นำมาจากประเทศจีน ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะแรก ปัจจุบันยังคงใช้ในวัดเล็ก ๆ

อักษรทิเบต
Om Mani Padme Hum mantra.svg
มนต์ "โอมมณีปัทเมฮุม"
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาทิเบต
ภาษาซองคา
ภาษาลาดัก
ภาษาสิกขิม
ภาษาบัลติ
ช่วงยุคประมาณ พ.ศ. 1193 (ค.ศ. 650)–ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบลูกอักษรลิมบู
อักษรเลปชา
อักษรพักส์-ปา
ช่วงยูนิโคดU+0F00–U+0FFF
ISO 15924Tibt
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
สระอักษรทิเบต
พยัญชนะอักษรทิเบต

วรรณคดีทิเบต มักเกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมทั้งงานที่แปลจากภาษาสันสกฤต ภาษาจีน และงานดั้งเดิมของทิเบตเอง เช่นงานเกี่ยวกับศาสนาบอน ซึ่งนับถือกันอยู่ก่อน การเข้ามาของศาสนาพุทธ

ลักษณะแก้ไข

พยัญชนะมีพื้นเสียงเป็นอะ แยกแต่ละพยางค์ด้วยขีด กลุ่มพยัญชนะมีรูปพิเศษเกิดจากการเชื่อมต่อ

พยัญชนะแก้ไข

พยัญชนะทิเบตมี 28 ตัว ได้แก่

อักษรทิเบต ถ่ายเป็นเสียงโรมัน เป็นอักษรไทย
ཀྐ ka
ཁྑ kha
གྒ ga ค,ฆ
ངྔ nga ง །
ཅྕ ca จ, ซ
ཆྖ cha
ཇྗ ja
nya
ཏྟ ta
ཐྠ tha
དྡ da ด, ท
ནྣ na
པྤ pa
ཕྥ pha
བྦ ba บ, พ
མྨ ma
ཡྱ ya
རྲ ra
ལླ la
ཙྩ tsa
ཚྪ tsha
ཛྫ dza
ཝྺ wa
སྶ sa ส,ศ,ษ
ཤྴ sha
ཟྯ za
ཞྮ zha
ཉྙ ha ห, ฮ

ใช้เขียนแก้ไข

ยูนิโคดแก้ไข

ทิเบต
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0F0x
U+0F1x
U+0F2x
U+0F3x ༿
U+0F4x  
U+0F5x
U+0F6x      
U+0F7x   ཿ
U+0F8x
U+0F9x  
U+0FAx
U+0FBx   ྿
U+0FCx  
U+0FDx          
U+0FEx                                
U+0FFx                                


อ้างอิงแก้ไข