พระเจ้าชีเตซงแจ็น

พระเจ้าชีเตซงแจ็น (ทิเบต: ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་, ไวลี: khri lde srong btsan, พินอินทิเบต: Chidê Songzän) เป็นพระโอรสของพระเจ้าชีซงเตแจ็นและเป็นน้องชายของพระเจ้ามุนีสันโป ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยดีตลอดรัชกาล มีพระโอรส 3 พระองค์ องค์แรกสละสิทธิในราชบัลลังก์ออกบวชเป็นพระภิกษุ ราชสมบัติจึงเป็นของพระเจ้ารัลปาแจ็น ราชโอรสองค์ที่ 2 และพระเจ้าลังทาร์มา พระโอรสองค์ที่ 3 ตามลำดับ

พระเจ้าชีเตซงแจ็น
ทิเบต
สวรรคต พ.ศ. 1358
งานสำคัญ สนับสนุนพุทธศาสนาต่อจากพระเจ้าชีซงเตแจ็น
หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ทิเบต

อ้างอิง

แก้
  • ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. [ม.ป.ท.] : ศูนย์ไทยทิเบต, 2538.