อารัมภบท วิธีการแก้ไข การจัดรูปแบบ ลิงก์ การอ้างอิง
แหล่งที่มา
 หน้าคุย จำไว้ว่า ลงทะเบียน ท้ายสุด  

เมื่อคุณเพิ่มสารสนเทศเข้าสู่บทความ ให้ใส่แหล่งอ้างอิงของคุณด้วยเสมอ เพราะข้อเท็จจริงที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก ควรใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นดีที่สุด เพื่อให้ผู้เขียนคนอื่นและผู้อ่านสามารถพิสูจน์ยืนยันสารสนเทศที่คุณเพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าทุกแหล่งข้อมูลที่คุณใช้นั้นน่าเชื่อถือ

เชิงอรรถ

หนทางง่ายที่สุดในการสร้างการอ้างอิงแทรกในบรรทัด คือ เชิงอรรถ คุณสามารถสร้างเชิงอรรถด้วยวิกิมาร์กอัพ โดยเพิ่มป้ายระบุอ้างอิงคร่อมแหล่งข้อมูลของคุณ ดังนี้

<ref>แหล่งอ้างอิงของคุณ</ref>

ถ้าคุณกำลังเพิ่มเชิงอรรถแรกเข้าสู่บทความ คุณยังต้องทำให้แน่ใจว่า มีข้อความที่บอกให้ซอฟต์แวร์วิกิพีเดียใช้แสดงเชิงอรรถ ข้อความดังกล่าวมีดังนี้

{{รายการอ้างอิง}}

ซึ่งข้อความข้างต้นควรอยู่ใต้ส่วนที่มีหัวเรื่อง == อ้างอิง == ทันที หากส่วนนั้นไม่มีอยู่ คุณจะต้องเพิ่มเอง ทั้งหัวเรื่องและข้อความรายการอ้างอิงข้างต้น วางส่วนใหม่ไว้เกือบล่างสุดของบทความ ก่อนส่วน "แหล่งข้อมูลอื่น" (ถ้ามี)

เมื่อคุณบันทึกการแก้ไขของคุณแล้ว ป้ายระบุอ้างอิงจะแปลงการอ้างอิงแหล่งข้อมูลของคุณเป็นอ้างอิงเชิงอรรถ (อย่างนี้ [1]) โดยข้อความอ้างอิงจะปรากฏในส่วน "อ้างอิง" ด้านล่างบทความ

ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ให้วางที่อยู่เว็บไซต์ ยูอาร์แอล ในวงเล็บเหลี่ยมชั้นเดียว ตามด้วยข้อความ ซึ่งผู้อ่านจะเห็นเป็นลิงก์ ตัวอย่างเช่น

<ref>[http://www.nytimes.com/article_name.html บทความนิวยอร์กไทมส์]</ref>

หมายเหตุ:

  1. ข้อความจะต้องเว้นจากยูอาร์แอลหนึ่งช่องไฟ และยูอาร์แอลจะต้องไม่มีช่องไฟ
  2. หากไม่มีข้อความ ซอฟต์แวร์จะกำหนดหมายเลขให้อัตโนมัติ

แนะนำอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้ควรให้สารสนเทศมากกว่านี้ แม้จะไม่บังคับก็ตาม ตัวอย่างเชิงอรรถที่สมบูรณ์กว่าเป็นดังนี้

<ref>ชื่อผู้ประพันธ์, [http://www.nytimes.com/article_name.html "ชื่อบทความ"], ''เดอะนิวยอร์กไทมส์'', วันที่</ref>

ไม่แนะนำให้ใช้ยูอาร์แอลเปลือยสำหรับแหล่งข้อมูลที่เป็นลิงก์ภายนอก

แม้สารจากเว็บไซต์ภายนอกจะเป็นแหล่งที่มาอ้างอิงทั่วไป แต่วิกิพีเดียมิได้นิยมแหล่งข้อมูลออนไลน์มากกว่า ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความหนังสือพิมพ์ สารคดี ฯลฯ คุณก็สามารถวางสารสนเทศระบุเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนั้นระหว่างป้ายระบุอ้งอิงได้เหมือนกัน

ด้านล่างนี้เป็นคู่มือภาพที่คุณอาจเห็นว่าเป็นประโยชน์ (คลิก แสดง ทางขวามือ)

คู่มือภาพการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
การจัดรูปแบบแหล่งอ้างอิงโดยใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
โค้ดการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา สิ่งที่คุณพิมพ์ใน "โหมดแก้ไข"
สิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณบันทึก
สองแหล่งอ้างอิงแยกกัน<ref>ข้อความอ้างอิง</ref><ref>ข้อความอ้างอิง 2</ref>


การใช้<ref name="multiple">ข้อความอ้างอิง 3</ref>หลาย<ref name="multiple" />แหล่งอ้างอิง<ref name="multiple" />


==อ้างอิง==

{{รายการอ้างอิง}}

สองแหล่งอ้างอิงแยกกัน[1][2]การใช้[3] หลาย[3] แหล่งอ้างอิง[3]
อ้างอิง_________________

  1. ข้อความอ้างอิง
  2. ข้อความอ้างอิง 2
  3. 3.0 3.1 3.2 ข้อความอ้างอิง 3

โปรดดู วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา สำหรับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเชิงอรรถ นอกจากนี้ยังมีแม่แบบที่ช่วยการจัดรูปแบบอ้างอิงอย่างเหมาะสมเช่นกัน

ไม่มีการอ้างอิงวิกิพีเดียด้วยกัน ไม่ว่าภาษาไทย หรือว่าภาษาอื่นก็ตาม การทำลิงก์ภายในเชื่อมโยงไปก็ถือเป็นการอ้างอิงในตัวอยู่แล้ว

เรียนการใช้งานต่อด้วยหน้าพูดคุย