วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แบบเก่า)

อารัมภบท วิธีการแก้ไข การจัดรูปแบบ ลิงก์ การอ้างอิง
แหล่งที่มา
 หน้าคุย จำไว้ว่า ลงทะเบียน ท้ายสุด  

หน้าต่อไปนี้จะแนะแนวคุณเรื่องลีลาและเนื้อหาของบทความวิกิพีเดีย และแจ้งคุณเรื่องชุมชนวิกิพีเดียและแนวปฏิบัติและขนบธรรมเนียมที่สำคัญ นี่เป็นหน้า สอนการใช้งาน ไม่ใช่คู่มือครอบคลุมหรือสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เชิงโต้ตอบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับสารสนเทศใด ๆ ในสอนการใช้งานนี้ คุณสามารถคลิกลิงก์ไปหน้าทรัพยากรอื่นเมื่อคุณอ่านไปถึงได้ โดยเปิดในหน้าต่างหรือแถบเบราว์เซอร์ใหม่

ในฐานะผู้เขียนใหม่ คุณอาจรู้สึกเกรงต่อขนาดและขอบเขตของเว็บไซต์นี้ ไม่มีผู้ใช้ใหม่คนไหนเข้าใจทุกอย่างในทีแรก และการใช้สามัญสำนึกเมื่อคุณแก้ไขถือว่ายอมรับได้ วิกิพีเดียไม่เพียงอนุญาตให้คุณสร้าง ทบทวนและแก้ไขบทความเท่านั้น แต่ยังต้องการให้คุณทำเช่นนั้นด้วย ฉะนั้นขอให้กล้า! คุณเพียงต้องระลึกไว้ว่าคุณไม่สามารถทำให้วิกิพีเดียพังได้ และแม้ว่ามีเกณฑ์วิธีต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ เพราะวิกิพีเดียเป็นงานที่ยังไม่เสร็จ การแก้ไขร่วมมือหมายความว่า ร่างที่ไม่สมบูรณ์หรือเขียนไม่ค่อยดีสามารถวิวัฒน์เป็นบทความยอดเยี่ยมได้ตามเวลา

เป้าหมายของบทความวิกิพีเดียคือการสร้างบทสรุปลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมและเป็นกลางของความรู้กระแสหลักที่มีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง ฉะนั้นวิกิพีเดียไม่เผยแพร่งานค้นคว้าต้นฉบับ โดยสภาพสารานุกรมเป็นแหล่งข้อมูลตติยภูมิที่ให้การสำรวจสารสนเทศที่เผยแพร่ในโลกอยู่เดิมแล้ว ฉะนั้นเรากำหนดให้สารสนเทศสามารพิสูจน์ยืนยันได้ในแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ในอุดมคติสารสนเทศควรมีการอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือทั้งหมด เมื่อเพิ่มเนื้อหาและสร้างบทความใหม่ ลีลาสารานุกรมที่มีน้ำเสียงเป็นทางการมีความสำคัญ บทความควรลีลาตรงไปตรงมาและกล่าวแต่ข้อเท็จจริง ไม่ใช่่การเขียนคล้ายเรียงความ โต้เถีียงหรือออกความเห็น

วิกิพีเดียไม่มีกฎระเบียบเคร่งครัด แต่ชุมชนพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติและขนบธรรมเนียมการจัดรูปแบบเพื่ออธิบายการปฏิบัติยอดเยี่ยม ทำให้หลักการชัดเจน ระงับข้อพิพาท หรือขยายเป้าหมายของเรา ผู้เขียนทุกคนควรปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมทั่วไป วิกิพีเดียประกอบด้วยบุคคลจากหลายวัฒนธรรม ที่มีมุมมอง ทัศนคติ ความเห็นและพื้นเพต่างกัน ผู้เขียนควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ทำงานร่วมกันแบบเพื่อนร่วมงาน และเลี่ยงพฤติกรรมที่ถูกมองว่ายอมรับไม่ได้ รบกวน ทำให้เกิดข้อโต้เถียงหรือทุจริต


หมายเหตุ: หากจะดูสารสนเทศนี้ในรูปแบบลีลาบทความ ดู การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย วิกิพีเดียยังมี "The Wikipedia Adventure" ทัวร์แนะแนวเชิงโต้ตอบที่ครอบคลุมและสนุก 7 ภารกิจ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขและความคาดหมายและบรรทัดฐานของชุมชนวิกิพีเดีย


เรียนการใช้งานต่อด้วยวิธีการแก้ไข