อารัมภบท วิธีการแก้ไข การจัดรูปแบบ ลิงก์ การอ้างอิง
แหล่งที่มา
 หน้าคุย จำไว้ว่า ลงทะเบียน ท้ายสุด  

การจัดรูปแบบบทความวิกิพีเดียต่างจากการเขียนในโปรแกรมประมวลคำมาตรฐานหรือในวิชวลเอดิเตอร์ (VisualEditor) ที่เป็นสิ่งแวดล้อมแก้ไขทางเลือกของวิกิพีเดีย วิกิพีเดียใช้รหัสข้อความเรียก ป้ายระบุวิกิ เพื่อสร้างส่วนย่อยต่าง ๆ ในหน้า (เช่น พาดหัว) ภาษามาร์กอัพนี้เรียก ข้อความวิกิ และออกแบบมาเพื่อให้แก้ไขได้ง่าย ดู กระดาษจดโค้ด สำหรับรายการอ้างอิงอย่างรวดเร็วของรหัสข้อความวิกิ บทความซับซ้อนอาจยึดแบบผังจากบทความเดิมที่มีโครงสร้างและหัวข้อที่เหมาะสม

ตัวเส้นหนาและตัวเอน

ป้ายระบุวิกิที่ใช้มากที่สุดได้แก่ ตัวเส้นหนา และ ตัวเอน ซึ่งทำตัวเส้นหนาและตัวเอนโดยใส่เครื่องหมายอะพอสทรอฟี (') หลายตัวคร่อมคำหรือวลีนั้น

การอ้างอิงรวดเร็วมาร์กอัพวิกิ (ดาวน์โหลด PDF)
คุณพิมพ์ คุณได้
''ตัวเอน'' ตัวเอน

'''ตัวเส้นหนา'''

ตัวเส้นหนา

'''''ตัวเอนและเส้นหนา'''''

ตัวเอนและเส้นหนา

ในวิกิพีเดีย ชื่อของเรื่องบทความเขียนด้วยตัวเส้นหนา เมื่อกล่าวถึงครั้งแรกในบทความ ตัวอย่างเช่น ในบทความ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ขึ้นต้นว่า

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (อังกฤษ: Elizabeth II; พระราชสมภพ 21 เมษายน พ.ศ. 2469) ทรงเป็นพระมหาราชินีของ 16 ประเทศ จาก 53 รัฐสมาชิกในเครือจักรภพแห่งชาติ พระองค์เป็นประธานเครือจักรภพและผู้ปกครองสูงสุดแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ...

ตัวเอน อาจใช้กับชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ อัลบั้ม และเกมคอมพิวเตอร์ หากกล่าวถึงเรื่องบทความที่เป็นชื่อเหล่านี้ ก็ใช้ ตัว ตัวเอนและเส้นหนา

พาดหัวและพาดหัวย่อย

พาดหัวและพาดหัวย่อยเป็นวิธีจัดระเบียบบทความ หากบทความอภิปรายหลายหัวข้อและอุทิศเนื้อหาที่มีความยาวพอสมควรแก่หัวข้อนั้น คุณสามารถจัดให้บทความน่าอ่านมากขึ้นโดยแทรกะพาดหัวสำหรับแต่ละหัวข้อ เป็นการสร้างส่วนสำหรับแต่ละหัวข้อ

คุณสามารถสร้างส่วนภายในส่วน (หรือส่วนย่อย) ได้โดยใช้พาดหัวย่อย

คุณสามารถสร้างพาดหัวย่อยคร่อมข้อความพาดหัวด้วยป้ายระบุวิกิ "=" หลายตัว ยิ่งมีสัญลักษณ์ "=" ในป้ายระบุวิกิเท่าไหร่ พาดหัวยิ่งเป็นส่วนย่อยมากเท่านั้น

คุณพิมพ์ คุณได้

== พระมาลาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ==

พระมาลาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

=== หมวกฟาง ===

หมวกฟาง

หากบทความมีพาดหัวอย่างน้อย 4 พาดหัว จะสร้างสารบัญอัตโนมัติ

ตัวห้อยและตัวยก

การใช้รูปแบบตัวห้อย คุณเพิ่มป้ายระบุ <sub> เปิดนำหน้าข้อความและปิดด้วยป้ายระบุ </sub> ตาม สำหรับตัวยกใช้ <sup> และ </sup> ตัวอย่างเช่น

รหัส H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &amp;rarr; 2 H<sup>+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2&amp;minus;</sup>

แสดงผลเป็น H2SO4 → 2 H+ + SO42−

สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม ดู วิธีใช้:การจัดรูปแบบวิกิ

เอชทีเอ็มแอล

ข้อความวิกิมีคุณลักษณะทั้งหมดที่กำหนดให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมการจัดรูปแบบของวิกิพีเดีย ทว่า ขีดความสามารถจัดรูปแบบของมันมีข้อจำกัด หากคุณต้องการควบคุมการจัดรูปแบบให้มากขึ้น เช่น การใช้สี ลีลาข้อความและย่อนห้า และผังหน้า คุณสามารถใช้เอชทีเอ็มแอลได้ แต่เอชทีเอ็มแอลยากและซับซ้อนกว่าข้อความวิกิ

สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม ดู วิธีใช้:เอชทีเอ็มแอลในข้อความวิกิ

แถบเครื่องมือแก้ไข

ตัวแก้ไขของวิกิพีเดียมีสองแถบเครื่องมือที่ช่วยการใช้ป้ายระบุวิกิ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความเป็นตัวเส้นหนา แทนที่จะพิมพ์ป้ายระบุ ''' ด้วยมือ คุณสามารถกดปุ่มตัวเส้นหนา แล้วคลิกข้อความในนั้นได้โดยตรง

แถบเครื่องมือเสริม : การเลือกหลัก
Enhanced editing toolbar
ไอคอน ฟังก์ชัน สิ่งที่แสดงเมื่อกำลังแก้ไข สิ่งที่แสดงในหน้า
Bold text ตัวเส้นหนา '''ข้อความตัวหนา''' ข้อความตัวหนา
Italic text ตัวเอน ''ข้อความตัวเอน'' ข้อความตัวเอน
External link ลิงก์ภายนอก [http://www.example.com ชื่อลิงก์] ชื่อลิงก์
Internal link ลิงก์ภายใน [[ชื่อลิงก์]] ชื่อลิงก์
Embedded file แทรกภาพ [[File:Example.jpg|thumbnail]]
แทรกการอ้างอิง <ref>แทรกข้อความอ้างอิงที่นี่</ref> [1]
Your signature with timestamp เซ็นความเห็นคุย
(พร้อมตราเวลา)
--~~~~ ชื่อผู้ใช้ (คุย) 23:44, 17 พฤษภาคม 2024 (UTC)
สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม ดู วิธีใช้:แถบเครื่องมือแก้ไข

วิชวลเอดิเตอร์

แถบเครื่องมือวิชวลเอดิเตอร์ปรากฏบนสุดของจอภาพเมื่อคุณเริ่มแก้ไข

Screenshot of the VisualEditor toolbar

รายการเลือดดึงลงหัวเรื่อง เปิดให้คุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบย่อหน้า ในการเปลี่ยนลีลาของย่อหน้า ให้วางเคอร์เซอร์ในย่อหน้าแล้วเลือกรายการในรายการเลือกนี้ (ไม่จำเป็นต้องเน้นข้อความใด) ชื่อเรื่องส่วนจัดรูปแบบเป็น "หัวเรื่อง" และส่วนย่อยจัดรูปแบบเป็น "หัวเรื่อง 2", "หัวเรื่อง 3" ไปเรื่อย ๆ รูปแบบปกติสำหรับข้อความได้แก่ "ย่อหน้า"

การจัดรูปแบบ: การคลิก "A" เป็นการเปิดรายการเลือก

  • รายการ "ตัวหนา" (B) ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเส้นหนา
  • รายการ "ตัวเอน" (I) ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอน
  • รายการ "ตัวยก" (x2) ทำให้ข้อความที่เลือกมีขนาดเล็กกว่าและอยู่สูงกว่าข้อความที่อยู่โดยรอบเล็กน้อย
  • รายการ "ตัวห้อย" (x2) ทำให้ข้อความที่เลือกมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ต่ำกว่าข้อความที่อยู่โดยรอบเล็กน้อย
  • รายการ "ขีดทับ" (S) เพิ่มแถบทึบทับข้อความที่เลือก
  • รายการ "รหัสคอมพิวเตอร์" (วงเล็บเหลี่ยมคู่ {}) เปลี่ยนชุดแบบอักษรข้อความที่เลือกเป็นแถบความกว้างคงที่ ซึ่งทำให้แยกข้อความนี้จากข้อความแวดล้อม (ที่มีความกว้างตามสัดส่วน)
  • รายการ "เส้นใต้" (U) เพิ่มเส้นทึบใต้ข้อความที่เลือก
  • รายการ "ภาษา" (Aあ) เปิดให้คุณติดป้ายภาษา (เช่น ภาษาญี่ปุ่น) และทิศทาง (ตัวอย่างเช่น ขวาไปซ้าย) ของข้อความที่เลือก
  • รายการสุดท้าย () เรียก "เอาออก" ลบการจัดรูปแบบอักขระทั้งหมดจากข้อความที่เลือก รวมทั้งลิงก์


สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม ดู แถบเครื่องมือวิชวลเอดิเตอร์


เรียนการใช้งานต่อด้วยวิกิพีเดียลิงก์


  1. แทรกข้อความอ้างอิงที่นี่