อะพอสทรอฟี ( ' ) (อังกฤษ: apostrophe; กรีก: ἡ ἀπόστροφος, hē apóstrophos) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นขีดตั้งเล็ก ๆ เขียนอยู่เหนือและถัดจากอักษร หรือปรากฏคล้ายอัญประกาศเดี่ยว (ดูภาพทางขวา) ใช้มากในภาษาที่ใช้อักษรละติน แต่ไม่มีใช้ในภาษาไทย และบางครั้งก็ใช้เป็นเครื่องหมายเสริมสัทอักษร

' ‛ ’ ‘
อะพอสทรอฟี
วรรคตอน
อะพอสทรอฟี   '
วงเล็บ [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
ทวิภาค :
จุลภาค ,  ،  
จุดไข่ปลา   ...  . . .      
อัศเจรีย์  !
มหัพภาค .
กิลเลอเมต ‹ ›  « »
ยัติภังค์ -
ยัติภาค   
ปรัศนี  ?
อัญประกาศ ‘ ’  “ ”  ' '  " "
อัฒภาค ;
ทับ /    
ตัวแบ่งคำ
อินเตอร์พังก์ ·
เว้นวรรค     
การพิมพ์ทั่วไป
แอมเพอร์แซนด์ &
ดอกจัน *
แอต @
แบ็กสแลช \
เบสิสพอยต์
บุลเลต
แคเรต ^
แดกเกอร์ † ‡ ⹋
องศา °
บุพสัญญา ” 〃
ดับเบิลไฮเฟน = ⸗
อัศเจรีย์กลับหัว ¡
ปรัศนีกลับหัว ¿
เครื่องหมายอ้างอิง
เครื่องหมายคูณ ×
นัมเบอร์, แฮชแท็ก #
นูเมอโร
ออเบอลุส ÷
ตัวบอกลำดับ º ª
สัญลักษณ์ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)  %
สัญลักษณ์พันละ (เปอร์มิลล์)
พิลโครว์
บวกและลบ + −
บวกหรือลบ ± ∓
ไพรม์     
เซกชัน §
ทิลเดอ, ตัวหนอน ~
อันเดอร์สกอร์ _
เส้นตั้ง |    ¦
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ©
กอปปีเลฟต์ 🄯
ลิขสิทธิ์การอัดเสียง
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ®
เซอร์วิสมาร์ก
เครื่องหมายการค้า
สกุลเงิน
เครื่องหมายสัญลักษณ์สกุลเงิน ¤

؋฿¢$֏ƒ£元 圆 圓 ¥

การพิมพ์เฉพาะทาง
แอสเทอริซึม
ฟลอวรอน
ดัชนี
อินเทอร์รอแบง
วรรคตอนไอเรอนี
ลอซินจ์
ไท
ที่เกี่ยวข้อง
ในภาษาอื่น ๆ
ในภาษาไทย
โคมูตร
ตีนครุ
ไปยาลน้อย
ไปยาลใหญ่ ฯลฯ
ฟองมัน
ไม้ยมก
อังคั่น , ฯะ, , ๚ะ

การใช้งาน แก้

 • ในภาษาอังกฤษใช้คู่กับ s เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ โดยการเติม 's ลงไปที่ผู้เป็นเจ้าของ หากผู้เป็นเจ้าของลงท้ายด้วย s อยู่แล้วก็เพียงแค่เติม ' ลงไป
  • Helen's cat
  • Addams' house
 • ใช้ย่อคำในภาษาพูด หรือการพาดหัวข่าว
  • I will, I shall → I'll
  • I am not → I ain't
  • government → gov't
  • about → 'bout
  • and → 'n, n'
 • ใช้เพื่อทำให้คำศัพท์บางอย่างเป็นพหูพจน์ เช่นตัวอักษร ตัวเลข คำสั้น
  • 90's, 1960's
  • A's, PO's, CEO's
  • do's, ex's, yes', no's
 • ในภาษาฝรั่งเศส ใช้ย่อคำนำหน้า la le กับคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ
  • l'ordinateur
  • l'amour
  • l'île
 • ในการทับศัพท์ด้วยอักษรละติน รวมทั้งพินอิน อะพอสทรอฟีจะใช้เมื่อเป็นการแบ่งพยางค์ในกรณีที่พยางค์ถัดไปไม่มีพยัญชนะต้น
 • อะพอสทรอฟีอาจใช้แทนการเน้นเสียงหลักในการอธิบายคำอ่านด้วยสัทอักษรสากล โดยแท้จริงแล้วยูนิโคดก็มีอักขระสำหรับการเน้นเสียงหลักอยู่แล้วที่ U+02C8 (  ˈ )
  • Apostrophe /ə'pɒstrəfi/ (หรือ /əˈpɒstrəfi/)
 • ภาษาที่มีการใช้เสียงกัก เส้นเสียง /ʔ/ การเติมอะพอสทรอฟีก็เพื่อใช้แทนเสียงนั้น เช่นในภาษาเตตุน ภาษาตองงา ภาษากัวรานี ภาษามายา ส่วนภาษาฮาวายถือว่าอะพอสทรอฟีหัวกลับ ( ʻ ) เป็นพยัญชนะหลักในภาษาด้วย
 • บางครั้งอาจใช้แทนเครื่องหมายไพรม์ในทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากพิมพ์ได้ง่ายกว่า
  • f(x) = x³ ; f'(x) = 3x²
  • A ⊕ B = AB' + A'B