วิกิพีเดีย:เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ

เปิดใช้งานเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ อ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ
เข้าสู่ระบบ แล้วไม่เลือกตัวเลือก "⧼visualeditor-preference-betatempdisable⧽ ในส่วน "ตัวแก้ไข" หรือเลือก เปลี่ยน โหมดการแก้ไข: เป็น แสดงแท็บตัวแก้ไขทั้งสองแท็บ แล้วบันทึกการตั้งค่าของคุณ หรือใช้ลิงก์ทดลองเขียนนี้เพื่อทดสอบ ศึกษาวิธีสร้างลิงก์ เพิ่มหรือย้ายหน้า สร้างการอ้างอิง แทรกแม่แบบ แก้ไขตาราง เป็นต้น กรุณาให้รายละเอียดเว็บเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสกินวิกิพีเดีย (ปกติเป็นเวกเตอร์ บางคนเป็นมอนอบุก) ที่คุณใช้ด้วย

ยินดีต้อนรับสู่สถานีย่อยสำหรับเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ (VisualEditor) วิธีการแก้ไขวิกิพีเดียที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำลังพัฒนาซึ่งผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาร์กอัพวิกิ ก่อนหน้าเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้เขียนจำเป็นต้องรู้มาร์กอัพวิกิเพื่อแก้ไขส่วนใหญ่ เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพทำให้บุคคลแก้ไขทุกหน้าได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาร์กอัพข้อความวิกิ และหวังว่าจะส่งเสริมให้ผู้อ่านเป็นผู้เขียนมากขึ้น

แม้หลังการเปิดตัวเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพคุณลักษณะสมบูรณ์ตามคาดหมายในที่สุด แต่ผู้เขียนมีประสบการณ์อาจเลือกใช้การแก้ไขด้วยข้อความวิกิมากกว่าเพราะเร็วกว่าและแม่นยำกว่า การแก้ไขบทความด้วยข้อความวิกิล้วนจะอยู่เป็นตัวเลือกเสมอ ซึ่งมูลนิธิฯไม่มีแผนนำออก แม้ผู้เขียนที่เปิดใช้งานเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพจะมีตัวเลือกข้อความวิกิจากแถบเครื่องมือสำหรับแต่ละหน้าและส่วน

เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพยังมีจุดบกพร่องจำนวนมากและคุณลักษณะที่ขาดหาย หากคุณประสบปัญหา กรุณารายงานในหน้าความเห็น (ภาษาอังกฤษ)

เกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ

แก้

เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพเป็นวิธีใหม่ของการแก้ไขวิกิพีเดียที่แก้ไขบน "ภาพที่เห็น" ซึ่งให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาร์กอัพวิกิ ตัวแก้ไขข้อความนี้เปิดเป็นการออกตัวเลือกของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษย้อนไปเดือนธันวาคม 2555 และภาษาอื่น 14 ภาษาในเดือนเมษายน 2556 และในภาษาอื่นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2558 เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพเปิดโดยปริยายแก่ผู้ใช้ในประมาณ 76% ของรุ่นภาษาวิกิพีเดีย และเป็นคุณลักษณะระยะทดสอบ (beta) เลือกได้ในภาษาที่เหลือ ร่วมกับโครงการที่มิใช่วิกิพีเดียส่วนใหญ่ ยกเว้นวิกิพจนานุกรมและวิกิซอร์ซ

ข้อจำกัด

แก้

ข้อจำกัดที่ทราบในปัจจุบันได้แก่

  • ใช้ไม่ได้ในเนมสเปซคุยหรืออภิปราย – รวมถึงเนมสเปซอื่นอีกหลายเนมสเปซซึ่งมีการแก้ไขเล็กน้อย ปุ่ม "แก้ไข" สำหรับเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพไม่มีในหน้าที่ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพไม่ได้ สายงานรองรับการแก้ไขหน้าอภิปรายที่เปิดใช้งานสายงาน โดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพหรือข้อความวิกิจำลอง
  • ตัวแปรเสริมของแม่แบบเป็นข้อความวิกิ – เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพให้คุณแก้ไขตัวแปรเสริมของการวมผ่านแม่แบบ แต่เฉพาะเป็น "ข้อความวิกิ" (คือ [[Foo]] หรือแม่แบบซ้อนอย่าง "{{Foo|{{Bar}}}}" แต่ไม่ใช่ "Foo" หรือ "{{Foo|{{Bar}}}}")
  • ความสามารถแก้ไขไม่สมบูรณ์ – เนื้อหาของการจัดรูปแบบ "ซับซ้อน" บางอย่าง รวมทั้งรายการบทนิยาม จะแสดงและสามารถแก้ไขได้ แต่ผู้เขียนที่ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพไม่สามารถดัดแปรรายละเอียดบางอย่างได้ รายการหลายสดมภ์แก้ไขผ่านคำโต้ตอบรวมผ่านที่ซับซ้อนซึ่งใช้ยาก การแก้ไขตารางบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม การเพิ่มคุณลักษณะในส่วนนี้เป็นลำดับความสำคัญแรก ๆ ของผู้พัฒนา
  • บางเบราว์เซอร์ไม่รองรับ – เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพทำงานได้ในรุ่นค่อนข้างใหม่ (สามปีล่าสุด) แทบทั้งหมดของโครม/โครเมียม, ไฟร์ฟ็อกซ์/ไอซ์วีเซิล, เอดจ์, อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์, ซาฟารี, โอเปรา, มิโดะริ, คัพซิลลา, ซีมังกีและเว็บพอซิทีฟ (ประมาณ 95% ของผู้ใช้ทั้งหมด) เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพทำงานไม่ได้กับบางเบราว์เซอร์ซึ่งไปเป็นไปตามมาตรฐานเว็บ รวมทั้งแอนดรอยด์ 2.3 หรืออินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ 8 และรุ่นก่อนหน้า หากเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพไม่มีในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคุณปิดจาวาสคริปต์ คุณจะเห็นเฉพาะปุ่มสำหรับตัวแก้ไขข้อความวิกิ
  • หมายเหตุล่างในแม่แบบ – หมายเหตุล่างในแม่แบบ (ที่พบบ่อยสุดคือ กล่องข้อมูลและ {{รายการอ้างอิง}}) มองไม่เห็นในคำโต้ตอบ "ใช้ซ้ำ" ทำให้เกิดข้อแตกต่างในการเรียงเลขหมายเหตุล่างในแสดงด้านล่างของหน้าต่างแก้ไขเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพหลัก
  • แม่แบบไม่สมดุล – เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพยังมีปัญหากับแม่แบบที่ส่งรหัสไม่สมบูรณ์เล็กน้อยพร้อมมาร์กอัพไปยังอีกแม่แบบหรือตารางหนึ่ง แม่แบบนี้อาจแสดงผลแปลก ๆ หรืออาจแก้ไขไม่ได้เมื่อเลือกในเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ
  • ช้ากว่า – การโหลดหน้าเข้าเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพนานกว่า สามารถใช้เวลานานกว่า 60 วินาทีสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ไม่สามารถแก้ไขส่วนเดียว – เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพโหลดและส่งเฉพาะทั้งหน้า การคลิกลิงก์แก้ไขสำหรับส่วนจะเลื่อนไปส่วนที่เหมาะสมเมื่อเปิด ในแบบจำลองของเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ การแก้ไขส่วนจะช้ากว่าการแก้ไขทั้งหน้า [หมายเหตุ: การเปิดทั้งหน้าสำหรับแก้ไขจะไม่เพิ่มการแก้ไขชนกัน ซึ่งยึดการแก้ไขย่อหน้าเดียวกัน]
  • สนับสนุนเฉพาะสกินเวกเตอร์และมอนอบุก
  • ไม่สามารถอัปโหลดภาพไม่เสรีได้ – ขณะนี้ ภาพที่อัปโหลดในเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพจะส่งไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์โดยตรงซึ่งไม่ยอมรับภาพไม่เสรี