ขอใช้ค.ศ.ในบทความพระราชวงศ์ญี่ปุ่นแก้ไข

ขอเปลี่ยนระบบปีที่ใช้ในหน้า “เจ้าหญิงไอโกะ โทชิโนมิยะ” ครับ Ethan2345678 (คุย) 15:42, 21 เมษายน 2564 (+07)

ระบบพุทธศักราชในบทความดังกล่าวไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไร เพราะแม่นยำ สามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่ายอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ --𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 22:55, 27 เมษายน 2564 (+07)

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศพม่าแก้ไข

  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศพม่า
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศพม่า อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 01:56, 13 มิถุนายน 2564 (+07)
ขอบคุณครับ จะเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับพม่าให้มากขึ้นครับ --𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 01:58, 13 มิถุนายน 2564 (+07)

ตรวจสอบบทความ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์แก้ไข

สวัสดีครับ อยากจะให้ช่วยตรวจสอบบทความดังกล่าวด้วยครับ เนื่องจาก มีการลำดับทายาท ตั้งแต่ชั้นหลานลงไปถึงชั้นเหลนเเละลื่อ เมื่อลบเเล้ว มีการแก้กลับอีกครับ Jayangkura55 (คุย) 13:49, 13 มิถุนายน 2564 (+07)