วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเคมี

โครงการวิกิ: เคมี
ภารกิจแบบเปิด ความร่วมมือบทความ
โครงการวิกิ เครื่องมือ/แม่แบบ
ผู้เข้าร่วม คู่มือการเขียน
การประเมินผล การอภิปรายผ่านไออาร์ซี


ชาววิกิพีเดียบางส่วนได้สร้างโครงการวิกิสำหรับจัดระเบียบข้อมูลในบทความเกี่ยวกับเคมีให้ดียิ่งขึ้น หน้านี้และหน้าย่อยมีคำแนะนำดังกล่าว หวังว่าโครงการนี้จะช่วยในการมุ่งเน้นความพยายามของชาววิกิพีเดียท่านอื่น ๆ หากคุณต้องการที่จะช่วย กรุณาสอบถามได้ที่หน้าพูดคุยและดูรายการสิ่งที่ต้องทำที่นั่น ส่วนสถานีย่อยเคมี จะอยู่ที่สถานีย่อย:เคมี และโค้ดป้ายของโครงการนี้คือ {{บทความเคมี}} นอกจากนี้เรายังมีกลุ่มงานวาดภาพโครงสร้าง และกลุ่มงานคำย่อของคำศัพท์ทางเคมี ส่วนบทความเกี่ยวกับเคมีที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อวิกิพีเดีย มีอยู่ในรายการขยายบทความสำคัญ

ภาพรวม

แก้
สถานะปัจจุบันของบทความ
บทความเคมี ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  1 1
   คุณภาพ  1 1
ดี 0 0
พอใช้ 26 26
โครง 76 76
รายชื่อ 1 1
จัดระดับแล้ว 105 105
ยังไม่ได้จัดระดับ 27 27
ทั้งหมด 132 132

โครงการวิกินี้พยายามที่จะรวมความพยายามในการทำงานร่วมกัน ของผู้ที่มีความสนใจในวิชาเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในบทความและคุณภาพโดยรวมของวิกิพีเดีย เพื่อรักษาคุณภาพระดับสูงของบทความทางวิทยาศาสตร์และสารานุกรม รวมทั้งในฐานะสมาชิกของโครงการวิกินี้ และแม้แต่วิกิพีเดียเอง เรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

เราอนุญาตให้ทุกคนเข้าร่วม, ร่วมมือ, แก้ไข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทความของเราในโครงการวิกิ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้;

 1. เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ พยายามหาอย่างน้อยหนึ่งการอ้างอิงถึงตำแหน่งที่คุณได้รับ
 2. เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลใหม่...
  1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีในบทความหรือวิกิพีเดียอยู่แล้ว
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยืนยันอย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูลก่อนที่จะเพิ่ม
 3. ตรวจสอบมาตรฐานทั้งหมดก่อนเพิ่ม

เป้าหมาย

แก้

เป้าหมายโดยรวมของโครงการนี้คือการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมี และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบทความเกี่ยวกับเคมี

ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นเบื้องต้นจากผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายสมาร์ทต่อไปนี้ได้รับการนำเสนอสำหรับโครงการ (5 ธันวาคม ค.ศ. 2005) บทความทั้งหมดจะได้รับการประเมินคุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล และจะมีการติดตามในรายชื่องาน โปรดแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายเป้าหมายในหน้าพูดคุย

 1. เขียนเต็มหน้าสำหรับแต่ละสาขาย่อยที่สำคัญในวิชาเคมี
 2. เขียนเต็มหน้าสำหรับ 30 แนวคิดที่สำคัญ เช่น สารละลาย จากความหลากหลายของสาขาวิชาเคมี
 3. เขียนเต็มหน้าสำหรับการเลือก 40 "ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเคมี" เช่น อ็องตวน ลาวัวซีเย โดยครอบคลุมประวัติศาสตร์ทั้งหมด 15 บทความจากที่มีอยู่นี้ ควรเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในขณะที่อีก 15 คนควรมีบทบาทในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 10 คนสุดท้ายควรมาจากคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21
 4. เขียนเต็มหน้าสำหรับ 10 ประเภทที่สำคัญของปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การแทนที่ด้วยสารที่ชอบนิวเคลียส
 5. เขียนเต็มหน้าสำหรับ 10 กระบวนการทางเคมีที่สำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการคอนแทกต์
 6. เขียน 20 บทความที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเทคนิคห้องปฏิบัติการทั่วไป (เช่น การกรอง) และเทคนิคการวิเคราะห์
 7. เขียนบทความเต็มรูปแบบครอบคลุม 12 หมู่ฟังก์ชันอินทรีย์โดยใช้ชื่อประเภท เช่น แอลดีไฮด์
 8. เขียนบทความเต็มรูปแบบสำหรับ 12 ไอออน ประกอบด้วย แอมโมเนียมไอออน และ 11 แอนไอออนที่สำคัญ เช่น คลอไรด์
 9. เขียนบทความเต็มรูปแบบสำหรับ 10 หัวข้อหลักทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจลนพลศาสตร์เคมี และอุณหพลศาสตร์เคมี