วิกิพีเดีย:โครงการวิธีการเขียนชื่อในวิกิพีเดีย

ชื่อ เป็นส่วนสำคัญในการอ้างอิง หรือกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

แก้

เขียนชื่อ (ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือชื่อต่าง ๆ) ในทิศทางเดียวกัน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

แก้
  • ชื่อ ในบทความเดียวกัน มีการเขียนชื่อกันคนละแบบ

วิธีการ

แก้

อ่านเพิ่มเติมที่

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์