วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์
ข้อมูลทั่วไป (แก้ไข · การปรับปรุง)
ฝ่ายงาน
 • ประเมินบทความ
 • แปล
สิ่งที่คุณทำได้

ดูรายละเอียด

โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นโครงการวิกิที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวิกิพีเดีย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • สร้างบทความ ขยายเนื้อหาในบทความ และปรับปรุงบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์
 • กำหนดแนวทางและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทความที่สามารถอธิบายประเทศเนเธอร์แลนด์ในทุกแง่มุมได้
 • ให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมใหม่ในการแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เป็นจุดศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่พบในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์ในวิกิพีเดีย
ขอบข่ายงาน
บทความใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์ นับเป็นหัวข้อที่อยู่ในข่ายงาน เราพยายามรวบรวมบทความทั้งหมดไว้ใน หมวดหมู่:ประเทศเนเธอร์แลนด์

สิ่งที่คุณทำได้

แก้

คุณสามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาในบทความที่อยู่ในขอบข่ายของโครงการ

งานทั่วไป

แก้
 • สร้าง
 • สร้างบทความใหม่
  • เข้าชมบทความต่าง ๆ เพื่อหาแรงบันดาลใจ
  • อัปโหลดรูปภาพในแต่ละบทความ
 • พัฒนา
  • ขยายเนื้อหาในบทความ
  • ปรับปรุงบทความอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ
 • เชื่อมโยง
  • แจ้งบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในโครงการนี้
  • ใส่ป้าย {{บทความเนเธอร์แลนด์|ระดับ=}} ในหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ

ฝ่ายงานต่าง ๆ

แก้

ฝ่ายประเมิน

แก้
บทความประเทศเนเธอร์แลนด์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  1 1
   คุณภาพ  2 2
ดี 2 2
พอใช้ 46 46
โครง 117 117
รายชื่อ 3 3
จัดระดับแล้ว 171 171
ยังไม่ได้จัดระดับ 1 1
ทั้งหมด 172 172

สถิตินี้ปรับปรุงอัตโนมัติโดยบอต

ฝ่ายการประเมิน ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพของบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการประเมินคุณภาพบทความได้ดังนี้
ประเมินบทความด้วยขั้นตอนง่าย ๆ
ตัดสินใจว่าต้องการประเมินบทความใด โดยการแวะเข้าไปดูที่รายชื่อบทความที่ยังไม่ได้จัดระดับ โปรดอย่าประเมินคุณภาพบทความที่คุณเขียนเอง มิฉะนั้นอาจจะเกิดความเอนเอียงได้

จากนั้น ให้ใส่แม่แบบ {{บทความประเทศเนเธอร์แลนด์}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความประเทศเนเธอร์แลนด์ตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

จัดระดับบทความประเทศเนเธอร์แลนด์ตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

ฝ่ายแปล

แก้
 • ตรวจสอบแหล่งข้อมูลภาษาดัตช์ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่
 • การทับศัพท์ภาษาดัตช์ (ยังไม่มีคู่มือนี้ในวิกิพีเดีย)

โครงการวิกิพี่น้อง

แก้

บทความตัวอย่าง

แก้

บทความคัดสรร

แก้
 1.   ความคลั่งทิวลิป

บทความคุณภาพ

แก้
 1.   โกนิงส์ดัค
 2.   โดนนี ฟัน เดอ เบก

สมาชิก

แก้
 ผู้ใช้ท่านนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติ

แก้
 • {{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์|1=ใส่ข้อความของคุณที่นี่ ~~~~}}
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์
{{{1}}}

หมวดหมู่

แก้
ชาวดัตช์(13 ม, 5 น)