วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ

โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความสิ่งลี้ลับ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 20 20
พอใช้ 36 36
โครง 124 124
รายชื่อ 5 5
จัดระดับแล้ว 185 185
ยังไม่ได้จัดระดับ 4 4
ทั้งหมด 189 189

โครงการวิกิสิ่งลี้ลับ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับให้ดีขึ้น ทั้ง ผี วิญญาณ ปีศาจ พ่อมด แม่มด เวทมนตร์ การสาปแช่ง ฯลฯ ยกเว้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมมงคลต่างๆ รวมถึงเทพยดาทั้งหลาย เช่น พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระแม่โพสพ พระตรีมูรติ เป็นต้น

ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ

ความหมายของสิ่งลี้ลับ

แก้

สิ่งลี้ลับ คือ สิ่งซึ่งไม่สามารถสัมผัสหรือพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่เมื่อสัมผัสหรือพบเห็นแล้ว ในบางคนอาจเกิดอาการตื่นตระหนกหรือในบางคนอาจเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วแต่บุคคล สิ่งลี้ลับที่อยู่ในรูปของพลังงาน คือ ผี วิญญาณ และสปิริต แต่สำหรับสิ่งลี้ลับที่มีตัวตน (มีร่างกายที่ไม่ใช่พลังงาน) คือ ปิศาจ และสัตว์ประหลาด

การสัมผัสของมนุษย์โดยทั่วไปต่อสิ่งลี้ลับนั้นจะใช้ประสาทสัมผัส 5 อย่าง ได้แก่ หู ตา ลิ้น จมูก และการรับรู้ทางผิวหนังเมื่อถูกสัมผัส แต่สำหรับมนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติแล้วอาจใช้ประสาทสัมผัสพิเศษ เช่น การรับรู้ได้ด้วยจิต เป็นต้น

สิ่งลี้ลับนั้นจะแตกต่างไปตามพื้นที่ แต่เมื่อแบ่งตามประเภทของความเชื่อแล้วแบ่งออกได้เป็น 2 ฝั่ง นั่นคือ ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก นอกจากนี้สิ่งลี้ลับยังสามารถพบได้ทุกสถานที่ตั้งแต่ในเมืองจนไปถึงป่าเขา

แม่แบบ

แก้

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

แก้

รายชื่อ

แก้

บทความคัดสรร/คุณภาพ

แก้

บทความคัดสรร

แก้

บทความคุณภาพ

แก้

การจัดระดับบทความ

แก้

บทความระดับคัดสรร

แก้
การจัดระดับบทความ รูปแบบการเขียนบทความ
{{บทความสิ่งลี้ลับ|ระดับ=คัดสรร}}
เป็นบทความสิ่งลี้ลับที่มีประสิทธิภาพต่อผู้อ่านสูงสุด ทั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เป็นสารานุกรม ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาที่สามารถยืนยันได้ พร้อมเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง มีการจัดรูปแบบที่ดีพร้อมภาพประกอบที่มีลิขสิทธิ์ยืนยันได้ มีการใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจ และโครงสร้างบทความต่อเนื่องกัน

บทความระดับคุณภาพ

แก้
การจัดระดับบทความ รูปแบบการเขียนบทความ
{{บทความสิ่งลี้ลับ|ระดับ=คุณภาพ}} เป็นบทความสิ่งลี้ลับที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ คล้ายบทความระดับคัดสรร แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บางส่วน แต่ยังเห็นได้ไม่ชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนทำได้ในบทความระดับนี้คือการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความให้อ่านง่าย

บทความระดับดี

แก้
การจัดระดับบทความ รูปแบบการเขียนบทความ
{{บทความสิ่งลี้ลับ|ระดับ=ดี}}
เป็นบทความสิ่งลี้ลับที่มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม ซึ่งรูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง ยังพอมีประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่แต่ไม่ทุกคน ผู้อ่านทั่วไปอ่านและเข้าใจในภาพรวมและเนื้อหาสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของหัวข้อนั้น สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนย่อย โดยไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียด ปรับปรุงการใช้ภาษา และการจัดรูปแบบ

บทความระดับพอใช้

แก้
การจัดระดับคัดสรร รูปแบบการเขียนบทความ
{{บทความสิ่งลี้ลับ|ระดับ=พอใช้}}
เป็นบทความสิ่งลี้ลับที่ มีเนื้อหาที่ดีเป็นหลักในบทความ แต่ยังขาดเนื้อหาสำคัญบางประเด็นในบทความ มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม เช่น อาจจะขาด บางส่วนของเนื้อหาหลักของบทความ หรือ เนื้อหาย่อยที่สนับสนุนเนื้อหาหลักในบทความ ยังพอมีประโยชน์ต่อผู้อ่านกลุ่มหนึ่ง มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสม แต่ตัวผู้อ่านจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมของหัวข้อนั้น สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาหลักที่สำคัญ ปกติแล้วบทความนี้จะไม่มีป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{โครง}} ปรากฏอยู่

บทความระดับโครง (บทความสั้น)

แก้
การจัดระดับบทความ รูปแบบการเขียนบทความ
{{บทความสิ่งลี้ลับ|ระดับ=โครง}}
เป็นบทความสิ่งลี้ลับที่มีเนื้อหาที่อธิบายที่อธิบายความหมายของหัวข้อนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่สั้น แต่ไม่สั้นมาก มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน ในบทความสามารถอธิบายความหมายในภาพรวมได้ ซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่รู้จักบทความเป็นอย่างดี สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือ การเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถปรับปรุงรูปแบบ และภาษาเช่นกัน โดยบทความในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีป้าย {{สั้นมาก}}

บทความระดับรายชื่อ

แก้
การจัดระดับบทความ รูปแบบการเขียนบทความ
{{บทความสิ่งลี้ลับ|ระดับ=รายชื่อ}}
เป็นบทความสิ่งลี้ลับที่มีเนื้อหามีลักษณะเป็นรายชื่อ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อเป็นรวบรวมข้อมูลแบบรายชื่อและใช้เป็นดัชนีไปบทความอื่น โดยต่างจากหมวดหมู่ที่อาจมีภาพ แหล่งอ้างอิง และคำอธิบายกำกับ แต่จะไม่ได้รับการจัดระดับเหมือนบทความทั่วไป และทุกคนสามารถจัดบทความที่ดูเหมือนมีลักษณะเป็นรายชื่อได้