วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเนปาล

ธงชาติเนปาล
ธงชาติเนปาล

โครงการวิกิประเทศเนปาล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเนปาลให้ดีขึ้น ทั้งในด้านภาษา ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ ผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็สามารถลงชื่อได้ที่ด้านล่างนี้

สมาชิก

แก้
  1. ผู้ใช้:Thai.60 22:35, 18 พฤศจิกายน 2560 (ICT)
  2. ผู้ใช้:bdanh 19:34, 2 ตุลาคม 2561 (ICT)

คุณภาพบทความ

แก้

ใส่แม่แบบ {{บทความประเทศเนปาล}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาลในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความประเทศเนปาลตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิประเทศเนปาล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเนปาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศเนปาล หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
บทความประเทศเนปาล ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  1 1
   คุณภาพ  0 0
ดี 2 2
พอใช้ 20 20
โครง 54 54
รายชื่อ 1 1
จัดระดับแล้ว 78 78
ยังไม่ได้จัดระดับ 3 3
ทั้งหมด 81 81

จัดระดับบทความประเทศเนปาลตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = คัดสรร}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคัดสรร
  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = คุณภาพ}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคุณภาพ
  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = ดี}} สำหรับบทความระดับดี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม แต่รูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง
  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = พอใช้}} สำหรับบทความระดับพอใช้ ซึ่งมีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม
  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = โครง}} สำหรับบทความระดับโครง ซึ่งมีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = รายชื่อ}} สำหรับบทความระดับรายชื่อ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นรายชื่อ
  • {{บทความประเทศเนปาล}} สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้อาจมีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม ต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา หรือมีเนื้อหาน้อยมาก ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ
  • {{บทความประเทศเนปาล|ระดับ = หมวดหมู่}} สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล

แก้
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล
โปรดมอบดาวนี้แก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาลอย่างมีนัยยะสำคัญ