วิกิพีเดีย:โครงการวิกิชาติพันธุ์

WikiEthnology SplashText.png
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความชาติพันธุ์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 5 5
พอใช้ 12 12
โครง 21 21
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 38 38
ยังไม่ได้จัดระดับ 0 0
ทั้งหมด 38 38

โครงการชาติพันธุ์ศึกษา เป็นโครงการรวบรวมเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์วิทยา

มีส่วนร่วมแก้ไข

ร่วมกันปรับปรุง สร้างเพิ่ม หรือเติมเต็ม บทความในหมวดหมู่ที่ได้จำแนกไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องเช่น ชาติพันธุ์ ชาตุพันธุ์วิทยา กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมชนเผ่า การแต่งกาย พิธีกรรม

แม่แบบที่เกี่ยวข้องแก้ไข

การจัดหมวดหมู่แก้ไข

หมวดหมู่:มานุษยวิทยา
  โครงการวิกิชาติพันธุ์ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน