วิกิพีเดีย:โครงการวิกิชาติพันธุ์

สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความชาติพันธุ์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 5 5
พอใช้ 12 12
โครง 25 25
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 42 42
ยังไม่ได้จัดระดับ 1 1
ทั้งหมด 43 43

โครงการชาติพันธุ์ศึกษา เป็นโครงการรวบรวมเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์วิทยา

มีส่วนร่วม แก้

ร่วมกันปรับปรุง สร้างเพิ่ม หรือเติมเต็ม บทความในหมวดหมู่ที่ได้จำแนกไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องเช่น ชาติพันธุ์ ชาตุพันธุ์วิทยา กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมชนเผ่า การแต่งกาย พิธีกรรม

แม่แบบที่เกี่ยวข้อง แก้

การจัดหมวดหมู่ แก้

หมวดหมู่:มานุษยวิทยา
  โครงการวิกิชาติพันธุ์ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน