วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเกาหลี

โครงการวิกิประเทศเกาหลี

โครงการวิกิประเทศเกาหลี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเกาหลีให้ดีขึ้น ทั้งในด้านภาษา ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ

วิธีเข้าร่วมโครงการวิกิประเทศเกาหลี แก้ไข

 1. ผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามารถลงชื่อได้ที่หน้าสมาชิก
 2. ใส่แม่แบบ{{User Wikiproject Korea}} หน้าผู้ใช้ของตน

สมาชิกโครงการ แก้ไข

 1. Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. AisinGioro (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. Kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. Smile Muchalin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. PP2014 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. Formcruz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. Boonyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Springblk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 11. Napongkung02 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 12. JMKTIN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 13. PepeBonus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 14. Bisdt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 15. Armin Arlertz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 16. Swiss Toblerone (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 17. BeckNoDa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

ข่ายงาน แก้ไข

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าข่ายงานตามหัวข้อที่สนใจ

การจัดระดับบทความ แก้ไข

ใส่แม่แบบ {{บทความประเทศเกาหลี}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความประเทศเกาหลีตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิประเทศเกาหลี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเกาหลีและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศเกาหลี หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
บทความประเทศเกาหลี ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  0 0
   คุณภาพ  0 0
ดี 24 24
พอใช้ 142 142
โครง 329 329
รายชื่อ 28 28
จัดระดับแล้ว 523 523
ยังไม่ได้จัดระดับ 215 215
ทั้งหมด 738 738

จัดระดับบทความประเทศเกาหลีตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = คัดสรร}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคัดสรร
 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = คุณภาพ}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคุณภาพ
 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = ดี}} สำหรับบทความระดับดี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม แต่รูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง
 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = พอใช้}} สำหรับบทความระดับพอใช้ ซึ่งมีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม
 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = โครง}} สำหรับบทความระดับโครง ซึ่งมีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = รายชื่อ}} สำหรับบทความระดับรายชื่อ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นรายชื่อ
 • {{บทความประเทศเกาหลี}} สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้อาจมีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม ต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา หรือมีเนื้อหาน้อยมาก ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ
 • {{บทความประเทศเกาหลี|ระดับ = หมวดหมู่}} สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ