JMKTIN
Wikipedia Administrator.svgผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ดูแลระบบ (ตรวจยืนยัน)

ทั่วไป
Kผู้ใช้คนนี้ชอบเคป็อป
Breezeicons-actions-22-format-node-curve.svgผู้ใช้คนนี้สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกได้
Symbol star gold.svg ผู้เขียนบทความในระดับบทความคัดสรร

โครงการวิกิ
Soccer ball.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิฟุตบอล
Gama2 crop.jpgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเกาหลี
C sharp.pngผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิเพลง
A coloured voting box.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
Great Seal of the United States (obverse).svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสหรัฐ
HumanRightsLogo.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสิทธิมนุษยชน
สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ความสามารถ#กล่องรุ่นสคริปต์จัดให้
10.262
11 มกราคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
Crystal 128 error.png คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0

No reliable sources are cited 😰😰😰 False information 😤👌

สอบถาม พูดคุย ปรึกษา: พูดคุย หรือ ส่งอีเมล

ปัญหาทั่วไป เปลี่ยนชื่อบทความ: แจ้งผู้ดูแลระบบ

ล็อกบทความ บล็อกผู้ใช้ รายงานการละเมิด: แจ้งความ

ผลงานบทความแก้ไข

  บทความคัดสรรแก้ไข

  บทความคุณภาพแก้ไข

ดาวเกียรติยศแก้ไข