"มีใครเคยเห็นสายลมบ้างไหม
ทั้งคุณและผมคงไม่เคยเห็น
แต่เมื่อเวลาที่ใบไม้สั่นไหว
ก็เพราะมีลมนั่นไงกำลังพัดผ่านอยู่"


— Jiro Horikoshi

Getting to know each other