วิกิพีเดีย:โครงการวิกิงานอ้างอิง

ยินดีต้อนรับสู่โครงการวิกิงานอ้างอิง ชาววิกิพีเดียหลายคนได้จัดตั้งความร่วมมือด้านแหล่งข้อมูล และกลุ่มที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงงานอ้างอิงของวิกิพีเดีย รวมถึงการจัดระเบียบข้อมูล ตลอดจนบทความในหัวข้อนี้ หน้านี้และหน้าย่อยมีคำแนะนำและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หวังว่าโครงการนี้จะช่วยในการมุ่งเน้นความพยายามของชาววิกิพีเดียท่านอื่น ๆ ที่สนใจในหัวข้อนี้ หากคุณต้องการที่จะช่วย โปรดเพิ่มชื่อผู้ใช้ของคุณเองในฐานะผู้มีส่วนร่วมในโครงการ สอบถามข้อมูลได้ในหน้าอภิปราย และดูรายการสิ่งที่ต้องทำ ด้านล่าง

เป้าหมาย แก้

เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงงานอ้างอิงของวิกิพีเดีย เพื่อที่จะทำตามที่เราตั้งใจต่อ:

 • สร้างตำแหน่งกลางที่ผู้อ่านที่สนใจอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงงานของวิกิพีเดีย (ในหน้านี้)
 • ประสานงานชาววิกิพีเดียที่ต้องการทำงานเพื่อปรับปรุงผลงานการอ้างอิง, ติดต่อกันและกัน, แบ่งปันประสบการณ์, ขอและรับข้อเสนอแนะ ฯลฯ
 • สร้างระบบเพื่อจัดระดับและติดตามความก้าวหน้าของบทความ, หมวดหมู่ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอ้างอิง
 • เพิ่มแบนเนอรโครงการวิกิวิกิลงในหน้าอภิปรายของบทความที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้อ่านที่สนใจอาจได้รับการนำทางไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานอ้างอิง

งานอ้างอิงคืออะไร ? แก้

สำหรับวัตถุประสงค์ของเรา งานอ้างอิงประกอบด้วย:

และอื่น ๆ

สำหรับพจนานุกรม ทั้งการใช้ภาษาศาสตร์อย่างจำกัด (อย่างพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด) รวมทั้งงานเฉพาะ (อย่างพจนานุกรมคลาสสิก ฉบับออกซฟอร์ด) เหมือนกันสำหรับผลงานที่ระบุเป็นอรรถาภิธาน, ศัพทานุกรม หรืออภิธาน

ส่วนสารานุกรม ทั้งงานทั่วไป (ตัวอย่างเช่นสารานุกรมบริตานิกา) และสารานุกรมเฉพาะ (ดิเอนไซโคลพีเดียออฟนิวยอร์กซิตี)

นอกจากนี้ ยังมีประเภทการอ้างอิงที่เชี่ยวชาญเฉพาะหัวข้อต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น พืชที่ขึ้นในเฉพาะพื้นที่เป็นงานอ้างอิงที่แสดงและอธิบายชีวิตพืช โดยปกติในสถานที่เฉพาะเจาะจงอย่างฟลอราโนวาเอ-ซีแลนเดียเอ อื่น ๆ ได้แก่ ตำรับยา, ตำราสมุนไพร, หนังสือที่เกี่ยวกับเครื่องหมายประจำตระกูล, แผนที่เล่ม, คู่มือภาพยนตร์ และคู่มือดนตรี

เปิดงาน แก้

แบนเนอร์โครงการวิกิ แก้

 • สร้างแบนเนอร์โครงการวิกิ
  • ตกลง ฉันคิดว่าฉันได้สร้างแบนเนอร์ที่เรียบง่ายแล้ว


  โครงการวิกิงานอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิงานอ้างอิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับงานอ้างอิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิงานอ้างอิง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

การแท็กหน้าอภิปราย แก้

การค้นหาสมาชิก แก้

 • แจ้งเตือนชาววิกิพีเดียรายอื่น ๆ ต่อการดำรงอยู่ของโครงการ และดูว่าใครประสงค์จะเข้าร่วม
  • ส่งข้อความแก่ชาววิกิพีเดียที่แสดงความสนใจในโครงการ

งานอื่น ๆ แก้

 •   สำเร็จ สร้างตารางบทความและเนื้อหาอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในโครงการ รวมถึงระบุคุณภาพและความสำคัญในปัจจุบัน
 • เขียนจบหน้าโครงการโดยรวม

ผู้เข้าร่วม แก้

โปรดอย่าลังเลที่จะเพิ่มตัวเองที่นี่ และระบุขอบเขตที่สนใจโดยเฉพาะ

 1. B20180 (คุย) สนใจงานอ้างอิงทั่วไปที่มีความน่าเชื่อถือ น่าอ่าน และเป็นกลาง 03:45, 8 มิถุนายน 2561 (ICT)
 2. Azoma | พูดคุย (ฉันสนใจในการทำงานเกี่ยวกับงานอ้างอิงทั่วไป) 18:53, 15 กรกฎาคม 2561 (ICT)
 3. God of japan (คุย) (ฉันสนใจในการทำงานเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงความน่าเชื่อของหลักฐาน รูปภาพ คลิปเสียง และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ (และฉันเป็นกลาง))
 4. นคเรศ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สนใจในด้านงานอ้างอิงประเภทพจนานุกรม สารานุกรม และกาลานุกรมเป็นหลัก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน --22:27, 7 พฤษภาคม 2563 (+07)[ตอบกลับ]

การทบทวนและประเมินผล แก้

สถิติ แก้

บทความห้องสมุด ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  0 0
   คุณภาพ  0 0
ดี 1 1
พอใช้ 4 4
โครง 6 6
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 0 0
ยังไม่ได้จัดระดับ 0 0
ทั้งหมด 11 11

จัดระดับบทความงานอ้างอิงตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้


  โครงการวิกิงานอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิงานอ้างอิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับงานอ้างอิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิงานอ้างอิง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความคัดสรร

  โครงการวิกิงานอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิงานอ้างอิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับงานอ้างอิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิงานอ้างอิง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความคุณภาพ

  โครงการวิกิงานอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิงานอ้างอิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับงานอ้างอิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิงานอ้างอิง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความระดับดี

  โครงการวิกิงานอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิงานอ้างอิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับงานอ้างอิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิงานอ้างอิง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความระดับพอใช้

  โครงการวิกิงานอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิงานอ้างอิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับงานอ้างอิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิงานอ้างอิง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด

แหล่งที่มา แก้

ลิงก์โครงการพี่น้อง แก้