แม่แบบ:บทความงานอ้างอิง

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับงานอ้างอิง เพื่อจัดระดับบทความทางงานอ้างอิงตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ