วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย


โครงการวิกิ
ประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลทั่วไป
หน้าโครงการหลัก
ช่วยด้วย
สมาชิกโครงการ (กิจกรรม)
ระเบียบคู่มือการเขียน
แม่แบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
แหล่งที่มาที่มีประโยชน์
สถานีย่อยประเทศอินโดนีเซีย (ยังไม่มี)
การตรวจสอบ
หน้าที่ได้รับความนิยม
แผนก
การประเมินผล
การเขียนแผนที่
ความร่วมมือ
อภิปราย
โครงการ · สถานีย่อย
โครงการที่เกี่ยวข้อง
การเรียงลำดับการลบ – ประเทศอินโดนีเซีย
แก้ไข · การปรับปรุงล่าสุด

โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียของวิกิพีเดีย

บทนำ แก้

เป้าหมายของเรา
  • เพื่อให้คำแนะนำและชี้แนะสำหรับบทความที่อธิบายถึงทุกด้านของประเทศอินโดนีเซีย
  • เพื่อปรับปรุงบทความเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียของวิกิพีเดียโดยการสร้าง, ขยายความ และรักษาบทความดังกล่าว
  • เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของการอภิปรายสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียในวิกิพีเดีย
ขอบเขตของเรา
โครงการโดยทั่วไปจะพิจารณา "บทความใด ๆ " ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียให้เป็นหัวเรื่องที่ถูกต้อง

รายชื่อหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียมีรายการบทความเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย คุณสามารถใช้หน้าพิเศษ:การปรับปรุงที่โยงมา/รายชื่อหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบทความเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

การเข้าร่วม แก้

ทุกคนที่สนใจในการปรับปรุงบทความเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพียงใส่กล่องผู้ใช้:

ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอินโดนีเซียหรือใส่โค้ด {{User WPIndonesia}} บนหน้าผู้ใช้ของคุณ เพื่อแสดงการเป็นสมาชิกของโครงการวิกิประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นให้พิจารณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

หากคุณเป็นคนเชื้อสายอินโดนีเซียคุณสามารถเพิ่มชื่อของคุณลงในรายชื่อชาววิกิพีเดียชาวอินโดนีเซีย หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย คุณสามารถเพิ่มชื่อลงในรายการชาววิกิพีเดียในประเทศอินโดนีเซียโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ

งานติดต่อสื่อสารโครงการ แก้

นอกจากหน้าอภิปรายที่มีอยู่ในเมนูโครงการทางด้านขวาของหน้านี้ ช่องไออาร์ซีมีให้สำหรับการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียในแบบเรียลไทม์ ที่อยู่ของช่องคือ #wikipedia-id ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไออาร์ซีสามารถดูได้ที่วิกิพีเดีย:ไออาร์ซี

การประเมินผล แก้

บทความประเทศอินโดนีเซีย ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  1 1
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 3 3
พอใช้ 31 31
โครง 111 111
รายชื่อ 5 5
จัดระดับแล้ว 151 151
ยังไม่ได้จัดระดับ 53 53
ทั้งหมด 204 204

โครงการวิกิพีประเทศอินโดนีเซียให้แนวทางการประเมิน ผู้แก้ไขแต่ละคนอาจจัดระดับ โครง, พอใช้ หรือ ดี สำหรับคุณภาพของบทความ โปรดอ่านหลักเกณฑ์และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดระดับบทความ

บทความคุณภาพ (GA) และบทความคัดสรร (FA) เป็นการวัดคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบโดยไม่ขึ้นกับฝ่ายใดนอกโครงการวิกิ คำแนะนำและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อบทความจะมีอยู่ในหน้า GA/FA ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะเป็นบทความระดับดีขึ้นไปที่มีโอกาสผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพ และบทความระดับคุณภาพขึ้นไปที่มีโอกาสผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร

เครื่องมือ แก้

หน้าเครื่องมือหลัก: toolserver.org
  • Reflinks - แก้ไขข้อมูลอ้างอิงเปลือย - เพิ่มชื่อเรื่อง/วันที่ ฯลฯ สำหรับอ้างอิงเปลือย
  • Checklinks - แก้ไขและซ่อมแซมลิงก์ภายนอก
  • Dab solver - แก้ปัญหาการเชื่อมโยงที่คลุมเครือได้อย่างรวดเร็ว
  • Peer reviewer - ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความ

รายการเฝ้าดูภายนอก แก้