วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอิสริยาภรณ์

โครงการวิกิอิสริยาภรณ์
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความอิสริยาภรณ์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  0 0
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  3 3
ดี 2 2
พอใช้ 16 16
โครง 52 52
รายชื่อ 7 7
จัดระดับแล้ว 80 80
ยังไม่ได้จัดระดับ 8 8
ทั้งหมด 88 88

โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ เป็นโครงการที่รวบรวมเกี่ยวกับ เครื่องอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้

1.สร้างสรรค์บทความเกี่ยวกับเครื่องอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้
2.แก้ไข ปรับปรุงบทความในข้อ 1. ให้สมบูรณ์
3.ใส่แพรแถบและชื่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์ในหน้าชีวประวัติบุคคลให้ถูกต้องตามที่บุคคลนั้นๆได้รับ
4.อัปโหลดรูปภาพหรือไฟล์เสียงที่คอมมอนส์ เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องอิสริยาภรณ์

โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ ต้องการผู้ใช้ที่มีความรู้ ในด้านดังกล่าว เพื่อให้วิกิพีเดียมีบทความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ประกาศประจำเดือน

แก้

ยังไม่มี

สมาชิก

แก้

สิ่งที่สมาชิกควรจะทำ

แก้
 • พัฒนา แก้ไข และตรวจสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเครื่องอิสริยาภรณ์แต่ละบทความ
 • สนับสนุนผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งในและนอกโครงการที่กำลังเขียนหรือปรับปรุงเนื้อหาเครื่องอิสริยาภรณ์
 • เชื่อมโยงบทความเครื่องอิสริยาภรณ์เข้ากัน เช่น จัดหมวดหมู่ สร้างหน้าแก้ความกำกวม
 • หากมีเวลาว่างหรือความสนใจ สร้างบทความเครื่องอิสริยาภรณ์ตามที่ประสงค์ โดยมีแหล่งอ้างอิงครบถ้วน โดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก
 • ใส่ภาพประกอบบทความตามวิธีการใส่ภาพอย่างถูกต้อง

สมาชิกไม่จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมทุกข้อ มีได้บางข้อตามความสามารถของตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

แก้
 1. ติดแม่แบบ {{User ODM}} ไว้ที่หน้าผู้ใช้ของตน
 2. ลงชื่อที่นี่
 3. มีส่วนร่วมในการแก้ไขบทความเครื่องอิสริยาภรณ์ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว

เริ่มแก้ไข

แก้

พื้นฐานการแก้ไข

แก้

ศึกษาพื้นฐานการแก้ไขจากบทความต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มแก้ไข

เริ่มการแก้ไข

แก้
 • ใช้แม่แบบ:กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์ เพื่อใส่รูปภาพและระบุข้อมูลจำเพาะ (วิธีใช้ดูในหน้าดังกล่าว)
 • เริ่มแก้ไข
 • เมื่อแก้ไขเสร็จ กดปุ่มดูตัวอย่างก่อนทำการบันทึก
 • เสร็จสิ้น

การจัดระดับบทความ

แก้

จัดระดับบทความเครื่องอิสริยาภรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี   คุณภาพ   คัดสรร

สิ่งที่ต้องทำ

แก้

บทความที่ต้องเขียน

แก้

(ตัวสีฟ้าในวงเล็บด้านหลังหมายถึง บทความในภาษาอังกฤษ)

บทความที่ต้องใส่แพรแถบและชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ยังไม่มี

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มบทความที่ยังไม่มีหรือตรงกับเงื่อนไขด้านบนได้

แม่แบบในโครงการ

แก้
แม่แบบ แสดงผล
{{บทความอิสริยาภรณ์}}
  โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิอิสริยาภรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแต่ละประเทศ โดยแต่ละบทความนั้นจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และใช้ไปอ้างอิงได้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิอิสริยาภรณ์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงอิสริยาภรณ์}}
{{User ODM}}