Oxalis tetraphylla Iron Cross20090521 07.png
Palmy U-U.png

สวัสดีครับ

เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาในด้านการรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่ง ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่ง ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีการใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาสำคัญ ปัญหาที่สาม คือความร่ำรวยของคำในภาษาไทย ซึ่งพวกเราคิดว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ครั้นเสด็จเยือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (วันภาษาไทยแห่งชาติ)

WLM 2012 horiz.svgWikivoyage Banner3.png


Hello!!! ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวิกิพีเดียภาษาไทยครับ นี่คือโครงการแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจได้เข้าร่วมกับโครงการเหล่านี้ครับ