เหรียญสนองเสรีชน

เหรียญสนองเสรีชน ใช้อักษรย่อว่า ส.ส.ช.[1]

เหรียญสนองเสรีชน
มอบโดย นายกรัฐมนตรีไทย
อักษรย่อส.ส.ช.
ประเภทเหรียญที่มอบเป็นที่ระลึก
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
แพรแถบServing Free Peoples Medal (Thailand) ribbon.svg
ผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
สถานะพ้นสมัยการมอบ
ผู้สถาปนาถนอม กิตติขจร
ล้มเลิกพ.ศ. 2516

ประวัติแก้ไข

เหรียญสนองเสรีชน สร้างขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 305) โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นเหรียญที่มอบให้แก่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เช่น บริจาคเงิน สิ่งของ ตลอดจนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ทางราชการในการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ลักษณะของเหรียญแก้ไข

เหรียญสนองเสรีชน เป็นเหรียญโลหะสีเงิน รูปกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร มีสมอขัดในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขน และโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านหลังเหรียญตรงกลางมีอักษรจารึกว่า “สนองเสรีชน” มีลายไทยประกอบอยู่เบื้องหลัง และมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ห่วง สำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง ๓๕ มิลลิเมตร พื้นสีน้ำเงิน ตรงกลางมีริ้วสีขาว 4 ริ้ว กับริ้วสีแดง ๓ ริ้ว สลับกันกว้าง ๑๕ มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ

ผู้ที่ได้รับมอบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข