เหรียญสนองเสรีชน
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
ประธาน หัวหน้าคณะปฏิวัติ ปี ๒๕๑๖
ประเภท เหรียญที่มอบเป็นที่ระลึก
ผู้สมควรได้รับ เหรียญเชิดชูเกียรติเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
สถิติการมอบ
ลำดับเกียรติ
สูงกว่า เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รองมา เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหรียญสนองเสรีชน ใช้อักษรย่อว่า ส.ส.ช.[1]

ประวัติแก้ไข

เหรียญสนองเสรีชน สร้างขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่305) โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นเหรียญที่มอบให้แก่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เช่น บริจาคเงิน สิ่งของ ตลอดจนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ทางราชการในการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ลักษณะของเหรียญแก้ไข

เหรียญสนองเสรีชน เป็นเหรียญโลหะสีเงิน รูปกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ มิลลิเมตร ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร มีสมอขัดในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขน และโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านหลังเหรียญตรงกลางมีอักษรจารึกว่า “สนองเสรีชน” มีลายไทยประกอบอยู่เบื้องหลัง และมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ห่วง สำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง ๓๕ มิลลิเมตร พื้นสีน้ำเงิน ตรงกลางมีริ้วสีขาว ๔ ริ้ว กับริ้วสีแดง ๓ ริ้ว สลับกันกว้าง ๑๕ มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ

ผู้ที่ได้รับพระราชทานแก้ไข

แพรแถบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข