คำรณ ณ ลำพูน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน

คำรณ ณ ลำพูน
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน 2540 – 6 มกราคม 2544
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
แพร่ ประเทศไทย
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส สุกัญญา ณ ลำพูน (เสียชีวิต)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

คำรณ ณ ลำพูน เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นบุตรของนายเพ็ชร และนางจันทร์ฟอง ณ ลำพูน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร จังหวัดน่าน ระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง และคณะนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2506[2] สมรสกับนางสุกัญญา ณ ลำพูน (สกุลเดิม ณ น่าน) ธิดาในเจ้าหลวงนครน่าน และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 ในระหว่างเดินทางพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอปัว[3]

การทำงานแก้ไข

คำรณ ณ ลำพูน ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 และได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นสมัยแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[4] และ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมระยะเวลา 3 ปี 53 วัน

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน และเป็นหนึ่งในห้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับเลือกตั้งในเขตภาคเหนือตอนบน ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 77 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

คำรณ ณ ลำพูน เป็นคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประชาธิปัตย์ ตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคบัญญัติ-อภิสิทธิ์-ชายหมู มาครบทีม
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2012-11-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. "ยางรถระเบิดตกเหว-เมีย"คำรณ ณ ลำพูน"ดับ"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-19. สืบค้นเมื่อ 2012-08-26.
  4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (๑ นายคำรณ ณ ลำพูน ๒ นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย ๓ นายแก้ว บัวสุวรรณ ๔ นายพรเทพ วิริยพันธ์)
  5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
  6. พรรคประชาธิปัตย์ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘