หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต (19 สิงหาคม พ.ศ. 2460 – 10 กันยายน พ.ศ. 2538) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประสูติแต่หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต
หม่อมเจ้า ชั้น 5
สนิทประยูรศักดิ์ รังสิต.jpg
หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต (ด้านหน้าคือ หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร)
หม่อมหม่อมอามีเลีย รังสิต ณ อยุธยา
หม่อมนาลินี รังสิต ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พงษ์สนิธ รังสิต
หม่อมราชวงศ์จารุวรรณ รังสิต
หม่อมราชวงศ์วลัยลักษณ์ รังสิต
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พระมารดาหม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา
ประสูติ19 สิงหาคม พ.ศ. 2460
สิ้นชีพิตักษัย10 กันยายน พ.ศ. 2538 (78 ปี)

มีโสทรเชษฐาและโสทรขนิษฐา 2 องค์ คือ

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2468 เลขประจำตัว ท.ศ.2978 และเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ DSA

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ เสกสมรสกับ หม่อมอามีเลีย (สกุลเดิม มอนตอลติ) และหม่อมนาลินี (สกุลเดิม สุขนิล) มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่

  • หม่อมราชวงศ์พงษ์สนิธ รังสิต สมรสกับ สมใจ เลิศสุวรรณ
  • หม่อมราชวงศ์จารุวรรณ รังสิต สมรสกับ อเล็กซานเดอร์ ซูรซก
    • อเล็กซานเดอร์ คิม ซูรซก
    • แคเธอรีน ไอช่า ซูรซก
  • หม่อมราชวงศ์วลัยลักษณ์ รังสิต

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2538 สิริชันษา 78 ปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระโกศราชวงศ์ และ พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ม.ร.ว.ศุภวัฒน์ เกษมศรี, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, บรรณกิจ, 2549, ISBN 974-221-818-8