หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต (19 สิงหาคม พ.ศ. 2460 – 10 กันยายน พ.ศ. 2538) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประสูติแต่หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ19 สิงหาคม พ.ศ. 2460
สิ้นชีพตักษัย10 กันยายน พ.ศ. 2538 (78 ปี)
หม่อมหม่อมอามีเลีย รังสิต ณ อยุธยา
หม่อมนาลินี รังสิต ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พงษ์สนิธ รังสิต
หม่อมราชวงศ์จารุวรรณ รังสิต
หม่อมราชวงศ์วลัยลักษณ์ รังสิต
ราชสกุลรังสิต
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พระมารดาหม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา
ศาสนาพุทธ

พระประวัติ

แก้

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต มีพระนามลำลองว่า ท่านชายเล็ก[1] เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประสูติแต่หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2460 มีโสทรเชษฐาและโสทรขนิษฐา 2 องค์ คือ หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต (25 ธันวาคม พ.ศ. 2456 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533) และจารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์ (เดิม: หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต; 7 สิงหาคม พ.ศ. 2467 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555)

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2468 เลขประจำตัว ท.ศ.2978 และเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ DSA

ครอบครัว

แก้

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ เสกสมรสกับหม่อมอามีเลีย (สกุลเดิม มอนตอลติ) และหม่อมนาลินี (สกุลเดิม สุขนิล) มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่

  • หม่อมราชวงศ์พงษ์สนิธ รังสิต สมรสกับ วชิราพร รังสิต ณ อยุธยา
  • หม่อมราชวงศ์จารุวรรณ รังสิต สมรสกับอเล็กซานเดอร์ ซูรซก
    • อเล็กซานเดอร์ คิม ซูรซก
    • แคเธอรีน ไอช่า ซูรซก
  • หม่อมราชวงศ์วลัยลักษณ์ รังสิต

หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2538 สิริชันษา 78 ปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระโกศราชวงศ์ และ พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ไกรสิงห์ วุฒิชัย ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2519. [ม.ป.ท.]: มงคลการพิมพ์; 2519.
  2. ม.ร.ว.ศุภวัฒน์ เกษมศรี, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, บรรณกิจ, 2549, ISBN 974-221-818-8