ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครม.51-53)
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้านายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ถัดไปนายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้านายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ถัดไปนายเกษม สุวรรณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
เสียชีวิต22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชากรไทย (2522 - 2542)
ชาติพัฒนา (2542 - 2543)
ไทยรักไทย (2543 - 2546)
คู่สมรสมยุรา มนะสิการ

ประวัติ แก้

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ที่ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรของบุญชง กับแสง มนะสิการ[1] สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางมยุรา มนะสิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก มีบุตร-ธิดา 3 คน

การทำงาน แก้

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชากรไทย และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2534[2] และเป็นเลขาธิการพรรคประชากรไทย ซึ่งนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็น 1 ใน 12 ส.ส. กลุ่มงูเห่า ที่ให้การสนับสนุนนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี จนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[3] ในรัฐบาล 3 คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 ซึ่งในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เขาถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวโยงกับการทุจริตที่ดินคลองด่าน[4] เป็นเหตุให้นายวัฒนา อัศวเหม ถูกศาลตัดสินจำคุก และเขาถูกกรมควบคุมมลพิษ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เขาเป็นผู้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เอื้อประโยชน์ให้มีการดำเนินการให้ราชการได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้ 4,770 ล้านบาท[5]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้ย้ายมาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง แพ้ให้กับนายพิทักษ์ สันติวงศ์เดชา จากพรรคประชาธิปัตย์[6] ต่อมาได้ลงเลือกตั้งซ่อมเขต 6 แต่ก็แพ้ให้กับนายจุติ ไกรฤกษ์ ทำให้ในการจัดตั้งรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงได้รับตำแหน่งเป็นเพียง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย [7]

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สิริอายุ 66 ปี[8] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ วัดธรรมจักร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-19. สืบค้นเมื่อ 2010-08-17.
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
  4. "เปิดกลุ่มนักการเมือง-ข้าราชการ 'เอื้อทุจริตบำบัดน้ำเสียคลองด่าน'". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2010-08-17.
  5. ฟ้องกราวรูดหมื่น ล.จาก ไทยรัฐ
  6. "ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-04-08. สืบค้นเมื่อ 2010-08-17.
  7. "การแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2021-09-28.
  8. "อดีตนักการเมืองดัง "ยิ่งพันธ์" เสียชีวิต". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-01-08. สืบค้นเมื่อ 2004-01-08.
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
ก่อนหน้า ยิ่งพันธ์ มนะสิการ ถัดไป
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครม.51, ครม.52, ครม.53)
(18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541)
  สุวิทย์ คุณกิตติ