ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ครม.51-53)
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ถัดไป นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
เสียชีวิต 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (66 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส มยุรา มนะสิการ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรของบุญชง กับแสง มนะสิการ[1] สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางมยุรา มนะสิการ มีบุตร-ธิดา 3 คน

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สิริอายุ 66 ปี[2]

การทำงานแก้ไข

นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชากรไทย และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2534[3] และเป็นเลขาธิการพรรคประชากรไทย ซึ่งนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็น 1 ใน 12 ส.ส. กลุ่มงูเห่า ที่ให้การสนับสนุนนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี จนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[4] ในรัฐบาล 3 คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 ซึ่งในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เขาถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวโยงกับการทุจริตที่ดินคลองด่าน[5] เป็นเหตุให้นายวัฒนา อัศวเหม ถูกศาลตัดสินจำคุก และเขาถูกกรมควบคุมมลพิษ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เขาเป็นผู้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เอื้อประโยชน์ให้มีการดำเนินการให้ราชการได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้ 4,770 ล้านบาท[6]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้ย้ายมาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง แพ้ให้กับนายพิทักษ์ สันติวงศ์เดชา จากพรรคประชาธิปัตย์[7] ต่อมาได้ลงเลือกตั้งซ่อมเขต 6 แต่ก็แพ้ให้กับนายจุติ ไกรฤกษ์ ทำให้ในการจัดตั้งรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงได้รับตำแหน่งเป็นเพียง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย [8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
  2. อดีตนักการเมืองดัง "ยิ่งพันธ์" เสียชีวิต
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
  5. เปิดกลุ่มนักการเมือง-ข้าราชการ ‘เอื้อทุจริตบำบัดน้ำเสียคลองด่าน'
  6. ฟ้องกราวรูดหมื่น ล.จาก ไทยรัฐ
  7. ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก
  8. การแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ)
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์