จุติ ไกรฤกษ์

จุติ ไกรฤกษ์ (เกิด 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกหลายสมัย

จุติ ไกรฤกษ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อนันตพร กาญจนรัตน์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ถัดไป อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ถัดไป เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางสมานจิตต์ ไกรฤกษ์
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ ลายเซ็นจุติ ไกรฤกษ์.png

ครอบครัวแก้ไข

จุติ ไกรฤกษ์ เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2499 ชื่อเล่น ไก่ เป็นบุตรชายคนเดียวของนายโกศล ไกรฤกษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ นางประดับ ไกรฤกษ์ มีศักดิ์เป็นหลานปู่ ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ อดีต ส.ส. พิษณุโลก หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปไตย ที่ต่อมาได้รวมตัวกับพรรคก้าวหน้า ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช กลายเป็นพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน นายจุติจึงนับเป็นทายาททางการเมืองรุ่นที่ 3 ของตระกูลไกรฤกษ์

การศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงาน - การเมืองแก้ไข

 • นายกสมาคมนักเรียนไทย ในกรุงแคนเบอร์ร่า
 • กรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกไฟแนนซ์
 • 2526 - 2527 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โกศล ไกรฤกษ์ ผู้เป็นบิดา
 • 24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการต่างประเทศประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคประชากรไทย สมัยที่ 1
 • 2 ตุลาคม 2535 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายสุเทพ อัตถากร)
 • 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
 • 15 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
 • 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
 • 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
 • 20 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
 • 16 ธันวาคม 2540 กรรมาธิการการเศรษฐกิจ
 • 21 เมษายน 2544 ส.ส.พิษณุโลก เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4 (แทนนายวีระ ปัทมสิริวัฒน์ ที่เสียชีวิต)
 • 11 มีนาคม 2544 เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย (ลาออก 31 มี.ค.44)
 • 12 มิถุนายน 2544 ประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • 20 เมษายน 2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
 • 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
 • 2 พฤษภาคม 2548 เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • 23 ธันวาคม 2550 ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (86,469 คะแนน)
 • 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • 6 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 4 กรกฎาคม 2554 ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6 (47,050 คะแนน)
 • พ.ศ. 2562 ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ[1]
 • 10 กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้ง โดยนายจุติได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นายจุติได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแก้ไข

 • นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ วางรากฐานพื้นฐานโครงสร้างทางด้านไอทีที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นลดช่องว่างทางโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการเข้ารับการรักษาพยาบาล โอกาสในการทำมาหากิน พัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมเข้าถึงหมู่บ้าน และ 3G [2]
 • การวางรากฐานเคเบิลใต้น้ำ ขยายการจราจรของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศให้มีทางออกเพิ่มขึ้นหลาย ทาง เพื่อลดความเสี่ยงและรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และไม่ส่งผลในเรื่องขอบเขต หรือความล่าช้าของสัญญาณ
 • การจัดตั้งสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ และ สำนักส่งเสริมและพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment) [3]
 • การลงนามถวายพระพรออนไลน์ ซึ่งทำให้คนไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และตื่นตัวต่อการใช้ไอทีในชีวิตประจำวัน [4]

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการทั้งบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สมาร์ทการ์ด 3 จี โปรเจกต์อินเทอร์เน็ต เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสนองนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ ธนาคารไปรษณีย์ ลดช่องว่าง สร้างโอกาสให้ประชาชน การปิดกั้นหรือบล็อกเว็บหมิ่นสถาบัน เว็บพนันฟุตบอล เว็บลามกอนาจารและเว็บยาเสพติด [5] [6] [7]

ข้อกล่าวหาในคดีต่างๆแก้ไข

 
นายจุติ ไกรฤกษ์ หลังศาลฎีกายกฟ้อง ไม่ผิดหมิ่นประมาท ชี้เนื้อหาไม่ครบองค์ประกอบความผิด
 • ข้อกล่าวหากรณี หมิ่น ภรรยา นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

14 พฤษภาคม 2558 ศาลอาญารัชดา อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในที่ บริษัท บอดี้เชพ จำกัด โดยนางปราณี สืบวงศ์ลี กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจุติ ไกรฤกษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2546 นายจุติ ได้กล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี สามีโจทก์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่ากระกระทรวงไอซีที ทำนองว่า น.พ.สุรพงษ์ ออกกฎหมายเพื่อเอื้อให้ภรรยา เปิดสถานบริการอาบอบนวด โดยไม่ต้องเสียภาษี ทั้งที่ความจริงแล้วนางปราณีไม่เคยเปิดสถานบริการอาบอบนวด แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสถานเสริมความงามและขายอุปกรณ์ลดน้ำหนักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก 3 เดือน ปรับ 10,000 บาท แต่ให้รอลงอาญา 1 ปีล่าสุดศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การอภิปรายของนายจุติกล่าวชัดเจนว่าสถานประกอบการของนางปราณี เป็นอาบอบนวดในสถานเสริมความงาม ซึ่งต่างจากร้านอาบอบนวดที่มีตู้ และอ่างอาบน้ำ ซึ่งจะต้องเสียภาษี ดังนั้นจึงไม่ครบองค์ประกอบหมิ่นประมาท ฎีกาพิพากษาแก้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้อง [8]

 • ข้อกล่าวหาของ ปปช. กรณีอนุมัติประมูล 3G ส่อทุจริต

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับนายจุติ ในคดีขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ทำให้กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รวมทั้งส่อว่าจะได้รับผลประโยชน์เพื่อทำให้กลุ่มกิจการร่วมค้า เอสแอล คอนซอเตียม ได้เข้าเป็นคู่สัญญาสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT

โดยนายจุติกล่าวชี้แจงว่า เตรียมนำพยานหลักฐานไปให้กับ ป.ป.ช. เชื่อว่าหากได้พิจารณาจะเห็นได้ว่า ตนไม่ได้มีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อทุจริตใดๆโครงการที่ถูกกล่าวหานั้นก็เป็นการดำเนินการของบอร์ด CAT และบอร์ด TOT ตามนโยบายที่ตนให้ไว้ว่าต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากดูผลงานจะพบได้ว่าสามารถรักษาผลประโยชน์ของรัฐได้ถึงกว่า 2 หมื่นล้านบาท [9] [10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 2. "ไอซีทีดึง 6 เอกชนสนองนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ". thailandindustry. 2554. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 3. "จุติ ไกรฤกษ์ พร้อมตรวจสอบรัฐบาลใหม่". rackserveronline. 20 พ.ค. 2554. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. ""ไอซีที" เชิญชวน "ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา"". 20 เมษายน 2554. {{cite web}}: Cite ไม่รู้จักพารามิเตอร์ว่างเปล่า : |6= (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. "'จุติ'ทิ้งท้ายก่อนบ๊ายบายเก้าอี้ รมว.ไอซีที ย้ำจุดยืนไม่เข้าข้างใคร!". ThairathOnline. 18 พ.ค. 2554. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 6. ""ไอซีที"ย้ำอินเทอร์เน็ต2เมก150บาท เยือนชนบทเร็วที่สุด". speedtest. 2554. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-06-11. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 7. "รมว.ไอซีที สรุปผลงานปราบเว็บไซต์พนันบอล-ลามก-ยาเสพติด". MCOT. 2554. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. "ฎีกายกฟ้อง 'จุติ' หมิ่น 'เมียหมอเลี๊ยบ' เปิดเสริมความงามไม่เสียภาษี". dailynews. 14 พฤษภาคม 2558. {{cite web}}: Cite ไม่รู้จักพารามิเตอร์ว่างเปล่า : |1= (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 9. "จุติ ลั่น ไม่มีโกง มั่นใจแจง ป.ป.ช.ได้ทุกประเด็น". ThairathOnline. 17 พ.ค. 2558. {{cite web}}: Cite ไม่รู้จักพารามิเตอร์ว่างเปล่า : |6= (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 10. ""จุติ ไกรฤกษ์" แจงปมถูกแจ้งข้อกล่าวหา ปัดเอื้อเอกชนทำสัญญา "CAT-TOT" เตรียมเข้าพบ ป.ป.ช." thaipublica. 17 พ.ค. 2558. {{cite web}}: Cite ไม่รู้จักพารามิเตอร์ว่างเปล่า : |1= (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

จุติ ไกรฤกษ์ พร้อมตรวจสอบรัฐบาลใหม่[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า จุติ ไกรฤกษ์ ถัดไป
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ครม. 61)

(10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 –)
  อยู่ในวาระ
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ