รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
สถาปนา3 ตุลาคม 2545 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เว็บไซต์MICT.go.th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไข

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
1   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม 2545 6 มกราคม 2548
2   สุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
3   สรอรรถ กลิ่นประทุม 55 2 สิงหาคม 2548 4 กุมภาพันธ์ 2549
-   สุชัย เจริญรัตนกุล 55 7 กุมภาพันธ์ 2549 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองฯ 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
4   สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2550
  โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 56 1 ตุลาคม 2550 6 กุมภาพันธ์ 2551
5   มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
6   ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
7   จุติ ไกรฤกษ์ 59 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
8   อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
9   พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
10   อุตตม สาวนายน 61 19 สิงหาคม 2558 12 กันยายน 2559
-   ประจิน จั่นตอง 61 13 กันยายน 2559 15 กันยายน 2559

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก้ไข

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
-   ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน 2559 15 ธันวาคม 2559
11   พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 15 ธันวาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562
12   พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 62 10 กรกฎาคม 2562 24 กุมภาพันธ์ 2564
-   อิทธิพล คุณปลื้ม
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทน)
62 24 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564
13   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 62 22 มีนาคม 2564 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการแก้ไข

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไข

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
มั่น พัธโนทัย 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (80 ปี)
สิทธิชัย โภไคยอุดม 2549-​2550 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (73 ปี)
พรชัย รุจิประภา 2557-​2558 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (69 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม 2548-​2549 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 2551-​2553 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (65 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ 2553-​2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2545-2548 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ 2548 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
อุตตม สาวนายน 2558-​2559 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (61 ปี)
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 2554-2557 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (56 ปี)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก้ไข

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 2559-2562 7 กันยายน พ.ศ. 2498 (66 ปี)
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 2562-2564 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 (53 ปี)

อ้างอิงแก้ไข