รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เว็บไซต์MICT.go.th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
1   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม 2545 6 มกราคม 2548
2   สุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
3   สรอรรถ กลิ่นประทุม 2 สิงหาคม 2548 4 กุมภาพันธ์ 2549
4   สุชัย เจริญรัตนกุล 7 กุมภาพันธ์ 2549 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองฯ 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
4   สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2550
-   โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1 ตุลาคม 2550 6 กุมภาพันธ์ 2551
5   มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
6   ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
7   จุติ ไกรฤกษ์ 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
8   อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
9   พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
10   อุตตม สาวนายน 19 สิงหาคม 2558 12 กันยายน 2559
-   ประจิน จั่นตอง 13 กันยายน 2559 15 กันยายน 2559

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
-   ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน 2559 15 ธันวาคม 2559
11   พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 15 ธันวาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562
12   พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 62 10 กรกฎาคม 2562 24 กุมภาพันธ์ 2564
-   อิทธิพล คุณปลื้ม
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทน)
24 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564
13   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 22 มีนาคม 2564 22 สิงหาคม 2566
14   ประเสริฐ จันทรรวงทอง 63 1 กันยายน 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่ 9 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
มั่น พัธโนทัย 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สิทธิชัย โภไคยอุดม 2549-​2550 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (75 ปี)
พรชัย รุจิประภา 2557-​2558 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม 2548-​2549 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ 2553-​2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2545-2548 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ 2548 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
อุตตม สาวนายน 2558-​2559 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 2554-2557 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (58 ปี)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 3 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 2559-2562 7 กันยายน พ.ศ. 2498 (68 ปี)
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 2562-2564 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 (55 ปี)
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 2564-2566 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (52 ปี)

อ้างอิง