สุชาติ ชมกลิ่น

สุชาติ ชมกลิ่น (ชื่อเล่น: เฮ้ง, เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517) เป็นนักการเมืองชาวไทย จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 2 สมัย

สุชาติ ชมกลิ่น
ป.ช., ป.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม 2563
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 (47 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส วิมลจิต อรินทมะพงษ์

ประวัติแก้ไข

สุชาติ ชมกลิ่น เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 อาศัยอยู่ที่จังหวัดชลบุรี อ.เมือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเกริก[1] สมรสกับ วิมลจิต อรินทมะพงษ์[2] มีบุตรชาย 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

สุชาติ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคพลังชล และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐจึงได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 สมัย

กระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน[3]

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เขาได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุชาติ ชมกลิ่น ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคพลังชล
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สุชาติ ชมกลิ่น
  2. "ส.ส.เฮ้ง" ชื่อนี้ "ธนาธร" มีหนาว
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
  4. เปิดรายชื่อ กก.บห. พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ 22 คน
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๘ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข, ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๗๕ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕