พรรครวมไทยสร้างชาติ

พรรคการเมืองในประเทศไทย

พรรครวมไทยสร้างชาติ (อักษรย่อ: รทสช.[2]) เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2564 โดยมีพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรค และสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

พรรครวมไทยสร้างชาติ
หัวหน้าพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
เลขาธิการเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
ผู้ก่อตั้งเสกสกล อัตถาวงศ์
ที่ปรึกษาพรรคปรีชา มุสิกุล
เหรัญญิกพรรคปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคเกรียงยศ สุดลาภา
รองหัวหน้าพรรค
บุคคลสำคัญประยุทธ์ จันทร์โอชา
(นายกรัฐมนตรี, ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค)
ก่อตั้ง31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (1 ปี)
ที่ทำการ35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)50,652 คน[1]
อุดมการณ์อนุรักษนิยม
ชาตินิยม
กษัตริย์นิยม
จุดยืนขวา
สภาผู้แทนราษฎร
0 / 500
เว็บไซต์
unitedthaination.or.th
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

ช่วงก่อตั้งพรรคแก้ไข

พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นลำดับที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้ง[3] และมีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร[4]

ต่อมา พรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญที่สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (มาอยู่ที่ 35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร) และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของพรรคชุดใหม่จำนวน 9 คน ประกอบด้วยพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค, เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค, ปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ เหรัญญิกพรรค, เกรียงยศ สุดลาภา นายทะเบียนสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารอื่น ประกอบด้วย ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง, วิทยา แก้วภราดัย, ชื่นชอบ คงอุดม, วิสุทธิ์ ธรรมเพชร และเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ โดยพีระพันธุ์ได้กล่าวปราศรัยในการประชุมใหญ่เกี่ยวกับทิศทางการทำงานของพรรคซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองแบบเดียวกัน และชูวิสัยทัศน์ที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม[5]

การตัดสินใจเข้าร่วมพรรคของประยุทธ์และกลุ่มแก้ไข

ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตนได้ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และพร้อมที่จะรับการเสนอชื่อจากสมาชิกพรรคดังกล่าวเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2566[6] ต่อมา เสกสกล อัตถาวงศ์ หัวหน้าพรรคเทิดไท ได้ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรค และกลับมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ[7]

พรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดงาน "รวมใจ รวมไทยสร้างชาติ" ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 1 และ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์[8][9][10][11] โดยส่วนหนึ่งเป็นนักการเมืองที่เคยสังกัดพรรคการเมืองต่าง ๆ เช่น พรรคพลังประชารัฐ, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นต้น[12] ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ได้สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของพรรค และได้กล่าววิสัยทัศน์ต่อหน้าสมาชิกพร้อมด้วยผู้สนับสนุนพรรค[13] เขากล่าวถึงนโยบายของพรรค ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมาย ลดค่าครองชีพของประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีภายในชาติ[14]

มีนักการเมืองและบุคคลมีชื่อเสียงเปิดตัวและสมัครสมาชิกพรรค เช่น ชัชวาลล์ คงอุดม,[15] เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์,[16][17], ธนกร วังบุญคงชนะ[18][19], อนุชา บูรพชัยศรี[20], สุชาติ ชมกลิ่น[21], ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, ชุมพล กาญจนะ[22], เสกสรร ชัยเจริญ[23][24], ทิพานัน ศิริชนะ, มินทร์ ลักษิตานนท์, ศุข ศักดิ์ณรงค์เดช[25], รังสิมา รอดรัศมี , ยศวริศ ชูกล่อม[26], พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล[27] อนุชา นาคาศัย[28] ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์[29] และนิโรธ สุนทรเลขา[30] อนึ่ง ส.ส. บางส่วนได้ลาออกเพื่อมาสมัครสมาชิกกับ รทสช. ด้วย

เวลาต่อมา บุญญาพร นาตะธนภัทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ซึ่งถูกขับจากพรรครวมแผ่นดินมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยถือว่าเป็น ส.ส. คนแรกของพรรคที่ทำหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร โดยเข้ามาพร้อมกับกุสุมาลวตี ศิริโกมุท และพิพิธ รัตนรักษ์[31] หลังจากนั้น สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคพลเมืองไทย ได้ตัดสินใจย้ายมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมกับศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ บุตรสาวซึ่งเป็น ส.ส. คนเดียวของพรรคพลเมืองไทยด้วย ทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติมี ส.ส. ทั้งสิ้น 2 คน[32]

ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 พรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีพลเอกประยุทธ์เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้วางตัวพลเอกประยุทธ์เป็นผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่ 1 โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566[33] ส่วนพีระพันธุ์ หัวหน้าพรรค เป็นผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่ 2[34] วันพุธที่ 1 มีนาคมปีเดียวกันพรรคได้จัดงานทำบุญพรรคและเปิดตัวสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ อาทิ ไพโรจน์ ตันบรรจง, วัฒนา สิทธิวัง, วัชระ ยาวอหะซัน, สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล, เจือ ราชสีห์, ปรีชา และเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข, ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู, ชุมพล และสุพล จุลใส และสินธพ แก้วพิจิตร[35] ก่อนหน้านั้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีการเปิดตัวสมาชิกพรรคอาทิ พันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา, ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์, รณเทพ อนุวัฒน์ และสาธิต อุ๋ยตระกูล[36] ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส. อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ ได้จัดแถลงข่าวที่รัฐสภาประกาศว่าหลังจากมีการประกาศยุบสภาแล้วจะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อชาติเพื่อย้ายมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ[37] ต่อมาในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงไกร จงเจริญ อดีตว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย เขตบางแค[38] ได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ[39]

ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตทั้ง 400 คน รวมถึงเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของพรรคในลำดับที่ 1 และพลเอกประยุทธ์ยังประกาศให้พีระพันธุ์เป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของพรรคในลำดับที่ 2 ส่งผลให้พรรครวมไทยสร้างชาติมีผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของพรรคจำนวน 2 คน[40]

บุคลากรแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยโท ไกรภพ นครชัยกุล 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
- ประจง ประสานฉ่ำ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 รักษาการหัวหน้าพรรค
3 ธัญย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ธนดี หงษ์รัตนอุทัย 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รักษาการหัวหน้าพรรค
4 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เลขาธิการพรรคแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 วาสนา คำประเทือง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการพรรค
2 ธนดี หงษ์รัตนอุทัย 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค
3 เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. "ทำความรู้จัก 'รวมไทยสร้างชาติ' หนึ่งพรรคประกาศหนุน 'พล.อ.ประยุทธ์' ในสนามการเมือง". workpointTODAY.
 3. "เสกสกล"ขอลุยทำพรรครวมไทยสร้างชาติ หนุน"ประยุทธ์"เป็นนายกฯ
 4. ทำความรู้จัก “รวมไทยสร้างชาติ” พรรคใหม่ หนุน “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ
 5. “พีระพันธุ์” นั่งหัวหน้าพรรค ชูนโยบายแก้กฎหมายล้าสมัย สร้างสังคมเท่าเทียม
 6. ""บิ๊กตู่" ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกฯ "รวมไทยสร้างชาติ" ยันคุย "พี่ป้อม" แล้ว สัมพันธ์พี่น้องทหารไม่แตกหัก". mgronline.com. 2022-12-23.
 7. ไปไหนไปกัน! 'แรมโบ้'ลาออกหน.พรรคเทิดไท ย้ายซบ'รทสช.'เสริมทัพ'บิ๊กตู่'
 8. "กกต. จับตา 'รวมไทยสร้างชาติ' เปิดตัว 'บิ๊กตู่' ชี้สวมหมวก 2 ใบต้องแยกให้ชัด". 2023-01-07.
 9. 'บิ๊กตู่' ได้ฤกษ์ 9 มกรา. สมัครสมาชิก รทสช.
 10. มาแล้วกำหนดการ 'บิ๊กตู่-ภาษาไตรรงค์' บนเวที 'รวมไทยสร้างชาติ' 9 มกรา.
 11. "เปิดอีเวนต์ "บิ๊กตู่" เข้าพรรค รทสช.9 ม.ค.ขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์กลางศูนย์สิริกิติ์". mgronline.com. 2023-01-07.
 12. มติชนสุดสัปดาห์ (2023-01-09). "ที่มาที่ไป รวมไทยสร้างชาติ กว่าจะมาถึง เปิดตัว 'บิ๊กตู่' กระหึ่ม วันนี้". มติชนสุดสัปดาห์.
 13. "นักการเมืองเต็มตัว 'บิ๊กตู่' สมัครสมาชิก รทสช. ขึ้นเวทีร่ายยาวภารกิจเพื่อคนไทยทั้งชาติ". 2023-01-09.
 14. "'พล.อ.ประยุทธ์' สมัครสมาชิก 'รวมไทยสร้างชาติ' เปิดใจต้องพาประเทศไทยไปต่อ". workpointTODAY.
 15. 'ชัช เตาปูน' ลาออกส.ส.พลังท้องถิ่นไท จ่อซบรวมไทยสร้างชาติ
 16. ทิ้งพรรครวมพลัง! เขตรัฐ จ่อสมัครเข้า รวมไทยสร้างชาติ ขออาสาชิง ส.ส.กทม.
 17. 'เอกนัฏ' รับใบสมัคร 'เขตรัฐ' เข้ารทสช. ยัน 'บิ๊กป้อม' ปาดหน้าลงราชบุรี เป็นเรื่องปกติ ไม่มีผลกระทบ
 18. เปิดตัวซบ'รทสช.' 'ธนกร'สมัครสมาชิกพรรค หนุน'บิ๊กตู่'นั่งนายกฯอีกสมัย
 19. "'ธนกร'ลาออกส.ส.สมาชิกพปชร.ไปรวมไทยสร้างชาติ". posttoday. 2023-01-19.
 20. "อนุชา" สมัครเข้าพรรค "รวมไทยสร้างชาติ" หนุน "ลุงตู่" นั่งนายกฯ ต่อ
 21. 'สุชาติ' ลั่นช่วยงาน รทสช. ไม่หวังตำแหน่งในพรรค เผยมี 15 ส.ส.ตามสมทบ
 22. "'ไตรรงค์-ชุมพล-ชัช เตาปูน' เปิดตัวซบรวมไทยสร้างชาติยก 'บิ๊กตู่' ผู้มากบารมี!". เดลินิวส์.
 23. ‘แรมโบ้’นำ‘หนุ่มเสก’อดีตนักร้องดัง เข้ารทสช.
 24. 'หนุ่มเสก' ลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รทสช. ลุยช่วยประยุทธ์หาเสียงทั่วประเทศ
 25. “ทิพานัน” เข้ารวมไทยสร้างชาติ ลุยงานสื่อสาร “เอกนัฏ” เชื่อพรรคปักธง กทม. ได้
 26. พลิกขั้ว ! 2 แกนนำเสื้อแดง 'สมหวัง-เจ๋ง ดอกจิก' สมัครเข้าร่วม 'พรรคลุงตู่'
 27. 'ปุ้ย พิมพ์ภัทรา'สวมเสื้อพรรค รทสช.แล้ว
 28. 'อนุชา' ไขก๊อกพ้น ส.ส. ลาออกจาก 'พปชร.' ซบ รวมไทยสร้างชาติ
 29. “ฐิติภัสร์” ลาออก ส.ส.- สมาชิกพรรค พปชร.แล้ว เตรียมสมัคร “รวมไทยสร้างชาติ” ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้
 30. เลือกแล้ว! 'นิโรธ'ร่อนใบลาออกทิ้ง พปชร. ซบรวมไทยสร้างชาติ ช่วย'บิ๊กตู่'
 31. ‘บุญญาพร นาตะธนภัทร’ ส.ส. คนแรกของรวมไทยสร้างชาติ หลังถูกขับจากพรรครวมแผ่นดิน
 32. "สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์" พาลูกสาว “ศิลัมพา" ซบ “รทสช.” หนุน "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ "เอกนัฎ" เตรียมลงใต้ ถก "บ้านใหญ่เมืองนราฯ" หวังกวาดยก4เขต
 33. เปิดชื่อ 15 กก.ยุทธศาสตร์ รทสช. “บิ๊กตู่” คุม มีอำนาจเสนอแนะ กก.บห.พรรค
 34. "บิ๊กตู่" จ่อลงปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์หนึ่ง "รวมไทยสร้างชาติ" ดอดร่วมประชุมพรรคนัดแรก วางตัว ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว
 35. เปิดรายชื่อสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ
 36. ประยุทธ์ รวมไทยสร้างชาติ พรรคอันดับ 1 จัดตั้งรัฐบาล “เพื่อนเฮ้ง” กำลังหลัก
 37. โผซบ‘รทสช.’ ‘ศรัณย์วุฒิ’ยก 3 จุดเด่น‘ลุงตู่’ มั่นใจได้กลับมาเป็นนายกฯอีกรอบ
 38. พท.ส่ง 'เกรียงไกร จงเจริญ' อดีต ขรก.ระดับ 10 ชิง ส.ส.พัฒนาเขตบางแค
 39. หนีเพื่อไทย! 'เกรียงไกร จงเจริญ'ย้ายซบ'รทสช.' หลังถูกเบี้ยวไม่ส่งลงสมัคร
 40. ""พล.อ.ประยุทธ์ " เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ "รทสช" เกทับแลนด์สไลด์ คว้า 400 เขต". ช่อง 8. 2023-03-25. สืบค้นเมื่อ 2023-03-25.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข