แนวหน้า เป็นเว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป ของ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2523 มีวารินทร์ และผาณิต พูนศิริวงศ์ เป็นผู้บริหาร มีคอลัมนิสต์ประจำในเครือคือ สันติสุข มะโรงศรี (เจ้าของคอลัมน์ อ่านบรรทัด) สุทิน วรรณบวร (เจ้าของคอลัมน์ ทวนกระแสข่าว) เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (เจ้าของคอลัมน์ ขอคิดด้วยคน) นอกจากนี้ยังมีคอลัมนิสต์รับเชิญ เช่น แพทย์หญิง เจรียง จันทร์กมล สุพัตรา สุภาพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิทยา นาควัชระ แพทย์สภา

แนวหน้า
มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า หนังสือพิมพ์.jpg
ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
รูปแบบหนังสือพิมพ์ผู้นำ
(Elite Newspaper)
เจ้าของบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ22 มีนาคม พ.ศ. 2523 (43 ปี)
ภาษาไทย
สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

รางวัลแก้ไข

รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล หรือ รางวัล “พูลิตเซอร์” เมืองไทย ประจำปี 2529 จากข่าว การนำเข้าไม้ซุงเถื่อนจากพม่า จนนำไปสู่การลาออกจาก ตำแหน่งรัฐมนตรีของ นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

ต่อมาหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็ได้รับรางวัลนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ “มูลนิธิอิศรา อมันตกุล” ประกาศตัดสินให้ “แนวหน้า” ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมประจำ ปี 2531 ด้วยข่าว “ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์”[1]โดยมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น จนนำไปสู่การเรียกร้องอย่างกว้างขวาง กระทั่งสหรัฐอเมริกายอมคืนโบราณวัตถุล้ำค่าชิ้นนี้กลับคืนมา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข