พรรคพลังท้องถิ่นไท

พรรคพลังท้องถิ่นไท (อังกฤษ: Thai Local Power Party, ชื่อย่อ:TLP, พทท.) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 [2] โดยมีนาย ชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน อดีต ส.ว. กรุงเทพมหานคร และ อดีตบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคและมีนาย เศกศรรณ์ หอมรักษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

พรรคพลังท้องถิ่นไท
Thai Local Power Party
หัวหน้าโกวิทย์ พวงงาม
เลขาธิการธีระศักดิ์ พานิชวิทย์
ผู้ก่อตั้งชัชวาลล์ คงอุดม
คำขวัญชัชเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น
ก่อตั้ง30 มีนาคม 2012; 10 ปีก่อน (2012-03-30)
ที่ทำการ363/79 ตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จำนวนสมาชิก  (ปี 2565)21,861 คน[1]
สภาผู้แทนราษฎร
5 / 500
เว็บไซต์
thailocalpowerparty.org
โฆษกกอบบุญ ทางสวัสดิกุล
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

ในตอนแรกทางพรรคใช้ชื่อพรรคว่า พรรคท้องถิ่นไทย ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทางพรรคได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคทำให้ชื่อของพรรคเปลี่ยนจาก ท้องถิ่นไทย เป็น พลังท้องถิ่นไท มาจนถึงปัจจุบัน [3]

ทางพรรคพลังท้องถิ่นไทได้เปิดรับสมัครสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมเดอะเซนต์รีจิสโดยมีบุคคลให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคจำนวนมากอาทิ ชัชวาลล์ คงอุดม ชื่นชอบ คงอุดม อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายของนายชัชวาลล์ และฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นักร้อง-นักแสดงชื่อดังโดยมีกำหนดประชุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ [4] แต่ในเวลาต่อมาทางพรรคได้เปลี่ยนวันประชุมวิสามัญใหญ่ของพรรคเป็นวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อมกับเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น โรงแรมปทุมธานีเพลส

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นาย ชัชวาลล์ คงอุดม เป็นหัวหน้าพรรค นาย เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง อดีต สปช. เป็นรองหัวหน้าพรรค นาย ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ อดีต สปช. เป็นเลขาธิการพรรค นาย ชื่นชอบ คงอุดม เป็นโฆษกพรรค นายรัฐภูมิ เป็นรองโฆษกพรรค [5]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคพลังท้องถิ่นไทได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 3 ที่นั่งซึ่งทั้งหมดเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ (ต่อมามี ส.ส. แบ่งเขตมาสังกัดเพิ่มเติม 2 ที่นั่ง ซึ่งเดิมเป็นอดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกพรรคขับออกจากการเป็นสมาชิก) และได้เข้าร่วมรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รัฐภูมิตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไททำให้พ้นจากการเป็นรองโฆษกพรรค [6] โดยให้เหตุผลว่าอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ตรงกัน ก่อนที่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฟิล์ม รัฐภูมิ ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก พรรคเพื่อไทย พร้อมกับรับตำแหน่งรองโฆษกพรรค

จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางพรรคพลังท้องถิ่นไทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายชัชวาลล์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไป ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมมีมติเลือก นายประนอม โพธิ์คำ เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ นายณัฐพงศ์ รอบคอบ เป็นโฆษกพรรค[7]

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 ที่โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์พรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม ส.ส. บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ นายธีระศักดิ์ พานิชวิทย์ เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมรองหัวหน้าพรรค 4 คน และนายกอบบุญ ทางสวัสดิกุล เป็นโฆษกพรรค ส่วนนายชัชวาลล์ขยับไปดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค[8] กระทั่งวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายชัชวาลล์และนายนพดล แก้วสุพัฒน์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส.[9] ต่อมา ศาสตราจารย์โกวิทย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางพรรคเตรียมจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคโดยมี 2 แนวทางคือ สร้างพรรคต่อไป และ เลิกกิจการพรรค[10]

จากนั้นในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์โกวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของทางพรรคว่าอาจจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต่อหรืออาจจะไปรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็ไม่รู้ว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติจะเปิดบ้านต้อนรับหรือไม่[11]

รายนามหัวหน้าพรรคแก้ไข

 1. นาย เศกศรรณ์ หอมรักษ์ (30 มีนาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2561)
 2. นาย ชัชวาลล์ คงอุดม (2 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2565)
 3. ศ. ดร. โกวิทย์ พวงงาม (21 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดที่ 1 (30 มีนาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2561)แก้ไข

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกมีทั้งสิ้น 9 คนประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ อ้างอิง
1 เศกศรรณ์ หอมรักษ์ หัวหน้าพรรค
2 วรรณพร เกษเดช รองหัวหน้าพรรค
3 จีรพันธ์ พิมพ์สว่าง เลขาธิการพรรค
4 ชุติมา เจตจันทร์ รองเลขาธิการพรรค
5 กรรณิการ์ ช้างน้ำ เหรัญญิกพรรค
6 ชญาดา สุขสมมารถ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
จิราภรณ์ บัวคลี่ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
7 อรรถสูตร สุขไตรรัตน์ โฆษกพรรค
8 ขวัญชัย นาคเมือง กรรมการบริหารพรรค
9 สิริมา แดงน้อย

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 5 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 3 ที่นั่ง และมี ส.ส. ย้ายมาสังกัดภายหลังอีก 2 ที่นั่ง

บทบาททางการเมืองแก้ไข

หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562แก้ไข

หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เข้าร่วมรัฐบาลซึ่งนำโดยพรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการกล่าวถึงทางสื่อมวลชนถึงการเสนอให้มีโควต้ารัฐมนตรีสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็ก โดยหนึ่งในรายชื่อที่ถูกกล่าวถึงคือ ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท[12] แต่ก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่อย่างใด

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคท้องถิ่นไทย
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท
 4. "ฟิล์ม-รัฐภูมิ" โผล่ร่วมพรรคพลังท้องถิ่นไท ประกาศพร้อมลงสนามเลือกตั้ง
 5. ตามคาด 'ชัช เตาปูน' นั่งหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท
 7. "พลังท้องถิ่นไท" ปรับ กก.บห.ใหม่ "ชัชวาลล์" หัวหน้าตามเดิม "ธีรศักดิ์-ศุภชัย" รองหัวหน้า "ประนอม โพธิ์คำ" นั่งเลขาฯ
 8. พลังท้องถิ่นไท” รีแบรนด์! ปรับโครงสร้างพรรค "ชัชวาลล์" ที่ปรึกษา "โกวิทย์" นั่งหัวหน้า เจาะคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนโลโก้ พร้อมลุยเลือกตั้ง
 9. 'ชัช เตาปูน' ลาออกส.ส.พลังท้องถิ่นไท จ่อซบรวมไทยสร้างชาติ
 10. "พลังท้องถิ่นไท" นัดประชุม10ม.ค. ส่อเลิกกิจการพรรค
 11. ดิ้นเฮือกใหญ่! ‘พลังท้องถิ่นไท’จ่อเคาะอนาคต ถามตรงๆ‘รทสช.’จะเปิดบ้านรับหรือไม่
 12. ชิงเก้าอี้ รมต. 'ชัช' หรือ 'เต้' ตัวแทนจากพรรคเล็ก?

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข