รองหัวหน้าพรรค

ผู้บัญชาการอันดับที่ 2 ของพรรคการเมือง

รองหัวหน้าพรรค (อังกฤษ: deputy leader) ในระบบเวสต์มินสเตอร์ เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการอันดับที่ 2 ของพรรคการเมือง รองจากหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรคมักจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อพรรคของพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาล รองหัวหน้าพรรคอาจทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคได้ หากหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคได้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม เช่น รองหัวหน้าพรรคมักจะทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคในการตอบกระทู้ถาม ในช่วงที่หัวหน้าพรรคไม่อยู่ รองหัวหน้าพรรคยังมักมีความรับผิดชอบอื่น ๆ ในการจัดการกับพรรคอีกด้วย

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้