ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข หัวหน้าพรรคเพื่อประชาชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พรรคพลังประชาชน

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2556
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า สุวิทย์ คุณกิตติ
ถัดไป วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน – 2 ธันวาคม 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า สุพล ฟองงาม
สิทธิชัย โควสุรัตน์
ประสงค์ โฆษิตานนท์
ถัดไป ถาวร เสนเนียม
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (63 ปี)
จังหวัดเลย ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อประชาชน
คู่สมรส เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ที่ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีมาปัว ประเทศฟิลิปปินส์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย[1]

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (สกุลเดิม มัธยัสถ์สิน) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข มณีรัตน์ เร่งสมบูรณ์สุข เมธินี เร่งสมบูรณ์สุข และเศรษฐา เร่งสมบูรณ์สุข

การทำงานแก้ไข

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เริ่มต้นทำงานโดยการเป็นวิศวกรโยธา ประจำกองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ในระหว่างปี พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2528[2] ต่อมาได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2529 ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคกิจสังคม ในปี พ.ศ. 2535 จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเสรีธรรม ในปี พ.ศ. 2544 (ซึ่งต่อมาได้ยุบรวมพรรคเข้ากับพรรคไทยรักไทย) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง

ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายรักเกียรติ สุขธนะ) เคยถูกกล่าวหากรณีพัวพันการทุจริตยามูลค่า 1,400 ล้านบาท แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้[3]

ต่อมาในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ จึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[5] แต่จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักเอแบคโพล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก เป็นลำดับที่ 6[6] ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เขาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี[7]

กระทั่ง พ.ศ. 2561 นายปรีชาได้ย้ายมาร่วมงานกับ พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มสามมิตรพร้อมกับนางเปล่งมณีและนายวันชัย บุษบา ต่อมา นายปรีชา นางเปล่งมณี นายวันชัย ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และได้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อ พรรคเพื่อประชาชน[8]

เกียรติยศแก้ไข

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศแก่ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ให้เป็นที่ "นายกองเอก" ประจำกองอาสารักษาดินแดน[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-11-06. สืบค้นเมื่อ 2010-05-09.
 2. ประวัติสมาชิกพรรคเพื่อไทย Archived 2011-08-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนสืบค้นวันที่ 21 สิงหาคม 2554
 3. http://www.ryt9.com/s/refb/440157
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
 5. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
 6. "เปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-05-09. สืบค้นเมื่อ 2013-02-10.
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๕)
 8. เปิดตัว “พรรคเพื่อประชาชน” ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีตรัฐมนตรีนั่งหัวหน้าพรรค ชูนโยบายปราบยาเสพติด แก้ปัญหาความยากจน
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/018/57.PDF
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๐, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓