ประสงค์ โฆษิตานนท์

ประสงค์ โฆษิตานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2539

ประสงค์ โฆษิตานนท์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า นายบัญญัต จันทน์เสนะ
พลตำรวจโทธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
ถัดไป นายถาวร เสนเนียม
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ธันวาคม พ.ศ. 2486 (77 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส นางวันเพ็ญ โฆษิตานนท์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร จากสถาบันฟาร์อีสเทอร์น ประเทศฟิลิปปินส์ และระดับปริญญาโท สาขาการตลาด จากสถาบันเดลลาส ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็นเจ้าของบริษัท อาณาจักรสุโขทัยหินอ่อนและแกรนิต จำกัด และสนิทสนมกับพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์[1]

งานการเมืองแก้ไข

นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย คือ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2539[2] ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามาเป็นการเลือกตั้ง ซึ่งนายประสงค์ โฆษิตานนท์ ได้ลงสมัครในจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้นด้วย

ต่อมานายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้เสนอชื่อนายประสงค์ โฆษิตานนท์ รับตำแหน่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรคเพื่อแผ่นดิน เนื่องจากนายประสงค์ เป็นนายทุนสนับสนุนพรรค[3] ทำให้นายประสงค์ โฆษิตานนท์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน 2 รัฐบาล คือ รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช[4] และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://hilight.kapook.com/view/27289
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (นายประสงค์ โฆษิตานนท์ แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  3. http://www.ryt9.com/s/refb/440161
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย